ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑ DILIZEM ๓๐ MG ๑๐๐ TAB จำนวน ๓๐ BOX ๒ CARATEN ๑๒.๕ MG ๑๐๐ TAB จำนวน ๖๐ BOX 20 มีนาคม 2566 14 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา BESTAZOL ๕๐ MG ๑๐๐ TAB จำนวน ๑๔๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2566 14 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ซีรีไทด์อีโวเฮเลอร์ดีซี๒๕/๒๕๐มคก. ๑๒๐โดส จำนวน ๓๕๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2566 14 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑ DAIVONEX ๓๐ GM ๓๐ GM จำนวน ๒๔ หลอด ๒ NIFLEC POWDER ๑๓๗.๑๕๕ GM ๑ ซอง จำนวน ๑๐ ซอง 20 มีนาคม 2566 14 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา RYZODEG FLEXTOUCH ๕ PEN จำนวน ๔๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2566 14 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CEREBROLYSIN ๑๐ ML จำนวน ๑๕๐ AMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2566 14 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา เซฟแทม เอ็ม.เอ็ช. ๑ กรัมต่อขวด จำนวน ๑,๐๐๐ VIAL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2566 14 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CEFZOLIN INJ ๑ GM ๑๐ ขวด จำนวน ๒๐๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2566 14 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ท่อช่วยหายใจ เบอร์ ๙ ๙cm ๑๐๐/๓๒๒/๐๙๐ จำนวน ๕๐ PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2566 14 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NUHAIR-๕% ๖๐ ML จำนวน ๓๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2566 14 : 34 น. เพิ่มเติม