ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Bonviva 150 mg (1เม็ด) 12 มิถุนายน 2561 11 : 14 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Liraglutide inj. 6 mg/ml 3 ml (Victoza) (2 ด้าม) 08 มิถุนายน 2561 08 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Seretide 25/250 evohaler 08 มิถุนายน 2561 08 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN 10 MG (100 TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มิถุนายน 2561 13 : 09 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Lenvima 4 mg (20 cap) 06 มิถุนายน 2561 11 : 03 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Kadcyla inj. 160 mg (trastuzumab emtansine) 01 มิถุนายน 2561 15 : 24 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Stivarga เม็ด 40 mg (regorafenib) (28 เม็ด) 01 มิถุนายน 2561 15 : 21 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Xatral XL 10 mg (30 เม็ด) 01 มิถุนายน 2561 15 : 19 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Recormon 5000 unit inj.(epoetin beta) (6 หลอด) 01 มิถุนายน 2561 15 : 17 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ CELECOXIB 200 MG (100 เม็ด) 30 พฤษภาคม 2561 09 : 08 น. เพิ่มเติม