ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clopidogrel 75 mg tablet จำนวน ๑๒๑,๘๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2562 15 : 51 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Donepezil hydrochloride 5 mg tablet จำนวน ๕๓,๒๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562 14 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Rosuvastatin 10 mg tablet จำนวน ๖๗,๒๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562 14 : 24 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ezetimibe 10 mg tablet จำนวน ๖๙,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2562 14 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Esomeprazole 40 mg tablet จำนวน ๓๗,๘๐๐ เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 23 เมษายน 2562 14 : 39 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ibandronic acid 150 mg tablet จำนวน ๑,๕๐๐ กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 19 เมษายน 2562 10 : 11 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Donepezil hydrochloride 10 mg orodispersible tablet จำนวน ๑๘,๒๐๐ เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 18 เมษายน 2562 11 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Atorvastatin 20 mg tablet จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เมษายน 2562 11 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 20 mg/2 mL solution for injection, 2 mL prefilled syr จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เมษายน 2562 14 : 19 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L จำนวน ๔๐,๐๐๐ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เมษายน 2562 14 : 18 น. เพิ่มเติม