ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา epoetin alfa 4000 iu/0.4 mL solution for injection, 0.4 mL prefilled syr (HEMA-PLUS) จำนวน 3,800 กระบอกฉีดยาที่บรรจุพร้อมฉีด 26 มกราคม 2566 08 : 18 น. เพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาซื้อยา mometasone furoate 50 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 140 dose bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2566 14 : 29 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MARCAINE SPINAL SOL ๕ MG/ML ๕X๔ML ISO ๕ AMP จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2566 14 : 32 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑ HYDROCORTISONE INJ. จำนวน ๑๐๐ ขวด ๒ SILVER CREAM ๕๐๐ GM จำนวน ๓๐ กระปุก 23 มกราคม 2566 14 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aquapak ๓๔๐ SW,๓๔๐ ml W/๐๔๐ Adaptor INTL ๒๐ ชิ้น จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2566 14 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑ ผ้าพันแผลแบบยืด ๓ นิ้ว ๑๒ ม้วน จำนวน ๒๐ โหล ๒ ผ้าพันเคล็ด ๔ นิ้ว ๑๒ นิ้ว จำนวน ๓๐ โหล ๓ ผ้าพันเคล็ด ๖ นิ้ว ๑๒ ชิ้น จำนวน ๒๐ โหล 23 มกราคม 2566 14 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา VIDISIC EYE GEL จำนวน ๙๗๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2566 14 : 30 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DAIVOBET ๑๕ GM ๑ TUBE จำนวน ๖๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2566 14 : 30 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CONLAX Suppositories ๑๐ SUPPO จำนวน ๒๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2566 14 : 30 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา KALIMATE ๑๐๐ ซอง จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2566 14 : 30 น. เพิ่มเติม