ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Epoetin alfa 5000 iu/0.5 ml solution injection, 0.5 ml prefilled syr (EPREX) จำนวน 1,600 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ธันวาคม 2561 15 : 59 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Montelukast 10 mg film-coated tablet, 28 tablet (ASTAIR) จำนวน 3,400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ธันวาคม 2561 15 : 57 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Calcium chloride dihydrate 25.73 mg/100 ml + dextrose 1.5 g/100 ml + magnesium chloride hexahydrate 10.17 mg/100 ml + sodium chloride 578.6 mg/100 ml + sodium lactate 392 03 ธันวาคม 2561 15 : 51 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Epoetin beta 5000 iu/0.3 ml solution for injection, 0.3 ml prefilled syr (RECORMON) จำนวน 380 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ธันวาคม 2561 14 : 13 น. เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Glimepiride 2 mg tablet จำนวน 242,400 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2561 14 : 30 น. เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Finasteride 5 mg tablet จำนวน 126,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2561 14 : 19 น. เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Piracetam 800 mg tablet จำนวน 43,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2561 14 : 18 น. เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Mecobalamin 500 mcg tablet จำนวน 720,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2561 14 : 17 น. เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Valsartan 160 mg tablet จำนวน 84,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2561 14 : 16 น. เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 25 mg/2.5 mL solution for injection,2.5 mL prefilled syr จำนวน 320 กล่อง 28 พฤศจิกายน 2561 14 : 13 น. เพิ่มเติม