ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Fluticasone 250 mcg/1 dose+Salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation จำนวน 2,800 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 22 กุมภาพันธ์ 2562 15 : 03 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Etoricoxib 90 mg tablet จำนวน 61,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กุมภาพันธ์ 2562 15 : 02 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Quetiapine 25 mg tablet จำนวน 66,600 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 22 กุมภาพันธ์ 2562 15 : 01 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Diacerein 50 mg capsule จำนวน 21,600 แคปซูล โดยวิธีคัดเลือก 22 กุมภาพันธ์ 2562 15 : 00 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Chondroitin 600 mg+Glucosamine sulfate 750 mg oral powder จำนวน 25,500 ซอง โดยวิธีคัดเลือก 22 กุมภาพันธ์ 2562 14 : 58 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Cilostazol 50 mg tablet จำนวน 95,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 22 กุมภาพันธ์ 2562 14 : 57 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Acid concentrate hemodialysis จำนวน 15,000 แกลลอน และ Bicarbonate for hemodialysis จำนวน 15,000 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กุมภาพันธ์ 2562 14 : 55 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Pitavastatin calcium 2 mg tablet จำนวน 83,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 22 กุมภาพันธ์ 2562 14 : 53 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sodium hyaluronate 10 mg/ml+Sodium chondroitin 40 mg/ml+Sodium Hyaluronate 30 mg/ml (DUOVISC) จำนวน 270 กล่อง และ Hyaluronate sodium 3 g/100 mL+ Sodium chondroitin sulfat 20 กุมภาพันธ์ 2562 10 : 54 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 20 mg/2 ml solution for injection, 2 ml prefilled syr จำนวน 1,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2562 09 : 19 น. เพิ่มเติม