ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SPORAXYL CREAM 15 GM 2% w/w จำนวน ๓๖๐ TUBE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565 09 : 52 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.B-MOUTH 2TA 0.1%) 21 มกราคม 2565 09 : 51 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.MADIPLOT 2.CAMPTO 3.DERMATIX 4.TERRAMYCIN) 21 มกราคม 2565 09 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CEPHALEXIN 500 MG 100 TAB จำนว ๓๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565 09 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โพลีออฟ ๕ ซีซี. ๑๒ ขวด จำนวน ๘ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565 09 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.DELANIN 2.XANDASE) 21 มกราคม 2565 09 : 47 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ผงแป้งปราศจากเชื้อแบบ vial ขนาด ๔ กรัม ๔ VIAL จำนวน ๑ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565 09 : 46 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.OPALMON 2.BIOFLOR 3.URIEF) 21 มกราคม 2565 09 : 46 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FOLIC ACID 5 MG 1000 TAB จำนวน ๑๒๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565 09 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MIFORMIN 500 MG 1000 TAB จำนวน ๑๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565 09 : 44 น. เพิ่มเติม