ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dexasone tab 4 mg 500 tab จำนวน 3 box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2564 13 : 39 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ 1.Violin 2 mg 1000 เม็ด จำนวน 2 ขวด 2.โทฟาโก้ ฟอยล์ 10 เม็ด จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2564 13 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ 1.Recepta patient tube 1.8 m จำนวน 450 piece 2.Receptal bag. จำนวน 300 piece โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2564 13 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ Endotrach.tu. 7.5 จำนวน 100 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2564 13 : 33 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Vermectin 6 mg 12 tab จำนวน 10 box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2564 13 : 19 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Degas 80 mg 500 tab จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2564 13 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Coversyl arginine plus 5/1.25 30 tab จำนวน 100 box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2564 13 : 11 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clopaze 25 500 tab จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2564 13 : 08 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ranclav tab 1 gm 100 tab จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2564 13 : 06 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ 1.ลูซู 2 มก. 100 เม็ด จำนวน 400 กล่อง 2.มาทีนอลเอ็มอาร์ 35 มก. 100 เม็ด จำนวน 40 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2564 13 : 04 น. เพิ่มเติม