ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกวดราคาซื้อ OLANZAPINE 5 MG จำนวน 30 เม็ด 12 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ LEVOCETIRIZINE 5 MG จำนวน 100 เม็ด 12 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ GLIMEPIRIDE 2 MG จำนวน 120 เม็ด 12 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ ACETYLCYSTEINE EFFERVESCENT TABLET 600 mg. จำนวน 7000 กล่อง 08 ธันวาคม 2560  น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ DIACEREIN 50 MG (30 เม็ด) จำนวน 800 กล่อง 05 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ EPERISONE HCL 50 MG (300 เม็ด) จำนวน 460 กล่อง 05 ธันวาคม 2560  น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ NICERGOLINE 10 MG (50 เม็ด) จำนวน 2,150 กล่อง 05 ธันวาคม 2560  น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ RECOMBINANT HUMAN INSULIN PENFILL (MIXTURE OF 30% AND 70% ISOPHANE INSULIN (5 ด้าม) 01 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ PACLITAXEL 300 MG 50 ML INJ 01 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ GABAPENTIN 300 MG (100 เม็ด) จำนวน 2,400 กล่อง 01 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม