ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Donepezil hydrochloride 10 mg orodispersible tablet จำนวน ๑๘,๒๐๐ เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 18 เมษายน 2562 11 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Atorvastatin 20 mg tablet จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เมษายน 2562 11 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 20 mg/2 mL solution for injection, 2 mL prefilled syr จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เมษายน 2562 14 : 19 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L จำนวน ๔๐,๐๐๐ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เมษายน 2562 14 : 18 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Pregabalin 75 mg capsule จำนวน ๑๙๐,๔๐๐ แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เมษายน 2562 14 : 16 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Mometasone furoate 50 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 140 dose bottle จำนวน ๑,๙๒๐ กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 03 เมษายน 2562 14 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาDextran 70 100 mg/100 mL + hypromellose 300 mg/100 mL eye drops, solution, 32x0.8 mL unit dose จำนวน ๗,๒๙๐ กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 03 เมษายน 2562 14 : 12 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Manidipine hydrochloride 10 mg tablet จำนวน 330,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 29 มีนาคม 2562 15 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Candesartan cilexetil 16 mg tablet จำนวน ๕๓,๗๖๐ เม็ด จำนวน ๒,๘๐๐ กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 26 มีนาคม 2562 12 : 55 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ TManidipine hydrochloride 20 mg tablet จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 26 มีนาคม 2562 12 : 52 น. เพิ่มเติม