ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑.CAVUMOX DS ๔๕๗ MG/๕ ML ๒.CIFLOXIN INFUSION ๒ MG/ML (๔๐๐ MG/ ๒๐๐ ML) 12 กรกฎาคม 2567 14 : 56 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑.CLEXANE ๖๐๐๐ U ๒.B.S.S. BAG ๕๐๐ML 12 กรกฎาคม 2567 14 : 56 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑.Drainobag ๑๕๐ cc ๒.INSULIN SS ๑ML ๓๑GX๙MM 12 กรกฎาคม 2567 14 : 55 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑.ผ้าพันเคล็ด ๒ " ๒.SUCTION SET STERILE (NO.๑๒) 12 กรกฎาคม 2567 14 : 54 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ENDOTRACH.TU.# ๗.๐ จำนวน ๖๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2567 14 : 53 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ BACIN IV. INJ. จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2567 14 : 53 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑.Acupan ๒๐ mg/๒ ml inj ๒.เมทิโคบอล ฉีด ๑๐ หลอด 12 กรกฎาคม 2567 14 : 52 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑.ACTRAPID ๑๐๐ U/ML ๑๐ ML ๒.Oxitan ๑๐๐ mg/๒๐ ml 12 กรกฎาคม 2567 14 : 51 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑.N-S-S ๑๐๐๐ ML (No Set) NIV ๒.VIGAMOX EYE DROP ๐.๕% ๓.fosamax plus ๗๐/๕๖๐๐ 12 กรกฎาคม 2567 14 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Stainless Tracheostomy Tube No.๗(๑๑.๐mm) จำนวน ๑ SET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2567 14 : 48 น. เพิ่มเติม