ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ประกวดราคาซื้อ Heparin inj. 25000 unit ml 5 ml 50 ไวอัล 20 เมษายน 2561 10 : 22 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ SITAGLIPTIN PHOSPHATE 100 MG (28 เม็ด) 19 เมษายน 2561 14 : 52 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ LEVETIRACETAM 500 MG (60 เม็ด) 19 เมษายน 2561 14 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Acid และ Basic Bicarbonate Hemodialysis Concentration 19 เมษายน 2561 14 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ MECOBALAMIN TAB 500 MCG (500 เม็ด) 18 เมษายน 2561 11 : 20 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ DONEPEZIL 10 MG 18 เมษายน 2561 10 : 00 น. เพิ่มเติม
ยา Lenvima 4 mg (20 cap) 17 เมษายน 2561 13 : 15 น. เพิ่มเติม
Liraglutide inj. 6mg/ml 3 ml (victoza) (2 ด้าม) 10 เมษายน 2561 15 : 47 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Clopidogrel bisulfate 75 mg (30 เม็ด) 03 เมษายน 2561 15 : 54 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ PREGABALIN 75 (56 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มีนาคม 2561 15 : 31 น. เพิ่มเติม