ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CHLORPHENIRAMINE 10 MG/ML 1 ML จำนวน ๒๐๐ AMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2565 10 : 46 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MIFORMIN 500 MG 1000 TAB จำนวน ๒๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2565 10 : 46 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PUROXAN 400 MG TABLET 100 TAB จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2565 10 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PHEZ OPHTHALMIC SOL 10% 10 BOT จำนวน ๕ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2565 10 : 44 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TETRACAINE 0.5% SOL 15 ML จำนวน ๒๔ TUBE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2565 10 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ANTAFIT 200 MG 500 TAB จำนวน ๑๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2565 10 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.ENDOXAN 2.INTAXEL 3.GABAPENTIN 4.VITAMIN) 23 กันยายน 2565 10 : 42 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา OLMETEC 40 MG 30 TAB จำนวน ๑๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2565 10 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา OSSIUM 200 MG TABLET 1000 TAB จำนวน ๓ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2565 10 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา COLD CREAM 500 GM จำนวน ๓๐ กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2565 10 : 40 น. เพิ่มเติม