ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ Liner Bag 3.5L จำนวน ๓๐ PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2564 09 : 29 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ EXTENSION TU. ยาว ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ PIECEโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2564 09 : 28 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา เซฟแทม เอ็ม.เอ็ช. ๑ กรัมต่อขวด จำนวน ๑,๐๐๐ VAILโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2564 09 : 27 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.POTAS 2.TA 3.AMBROCIN 4.HYDROXYZINE 5.NASIN) 25 ตุลาคม 2564 09 : 26 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.ทิงเจอร์ 2.ไว้ท์) 25 ตุลาคม 2564 09 : 25 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Umonium38 Instrument 1l. น้ำยาทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง ชนิดเข้มข้น ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๓ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2564 09 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.NATRILIX 2.ESPERSON 3.TRITACE) 25 ตุลาคม 2564 09 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.SMOFKABIVEN PERIPHERAL 2.SMOFKABIVEN 1600 KCAL) 25 ตุลาคม 2564 09 : 21 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา B-COZE 60 TAB จำนวน ๕๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2564 09 : 20 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.PAPULEX 2.LANOXIN 3.PROVERA) 25 ตุลาคม 2564 09 : 19 น. เพิ่มเติม