ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (M61090012223) ประจำปีงบประมาณ 2562 26 กันยายน 2561 16 : 12 น. เพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (M61090012733) ประจำปีงบประมาณ 2562 26 กันยายน 2561 16 : 12 น. เพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (M61090012276) ประจำปีงบประมาณ 2562 26 กันยายน 2561 16 : 11 น. เพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (M61090012400) ประจำปีงบประมาณ 2562 26 กันยายน 2561 16 : 11 น. เพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (M61090012303) ประจำปีงบประมาณ 2562 26 กันยายน 2561 16 : 10 น. เพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (M61090016501) ประจำปีงบประมาณ 2562 26 กันยายน 2561 16 : 08 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา HALAVEN INJ 1 MG/2ML (eribulin mesylate) จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2561 13 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Nasonex Nasal Spray 140 Dose จำนวน 1,700 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2561 13 : 37 น. เพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ MECOBALAMIN TAB MCG (500 เม็ด) 26 มิถุนายน 2561 14 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Bonviva 150 mg (1เม็ด) 12 มิถุนายน 2561 11 : 14 น. เพิ่มเติม