ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SANDOSTATIN LAR 20 mg (1 VIAL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2566 14 : 44 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ VAXIGRIP TETRA (nH 2023/2024) (หลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2566 14 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2566 14 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2566 14 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ DESREM INJ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 11 : 09 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Dolutegravir 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 11 : 09 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 11 : 09 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ NEOSTIGMINE INJJECTION 2.5 mg/ml 1 ml ampule (1 AMP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 11 : 08 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 5-FLUOROURACIL SANDOZ (1GM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 11 : 07 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CHALOCAINE JELLY 2% 20 GM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 11 : 07 น. เพิ่มเติม