ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา N-S-S 1000 ML No Set NIV จำนวน ๗๕๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กรกฎาคม 2565 13 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.KEMOPLAT 2.OXITAN 3.HUMALOG) 01 กรกฎาคม 2565 13 : 42 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา N.S.S. 100 ml PP-E จำนวน ๓,๖๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กรกฎาคม 2565 13 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา BESTATIN 20 MG 1000 TAb จำนวน ๑๕๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กรกฎาคม 2565 13 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.LIRICA75 MG 2.ROSUVASTATIN 3.ENDOXAN) 01 กรกฎาคม 2565 13 : 40 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.AMOXI 2.TOLCHICINE ) 01 กรกฎาคม 2565 13 : 39 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.PROPOFOL 2.REMERON 3.ELMETACIN) 01 กรกฎาคม 2565 13 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา ONSIA INJ 8 MG 5 AMP จำนวน ๕๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กรกฎาคม 2565 13 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา MARCALINE SPINAL SOL 5 MG/ML 5x5ML ISO 5 AMP จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กรกฎาคม 2565 13 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา DIFFLAM FORTE THROAT SPRAY 15 ML จำนวน ๒๐๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กรกฎาคม 2565 13 : 34 น. เพิ่มเติม