ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา diacerein 50 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 108,0๐๐ แคปซูล โดยวิธีคัดเลือก 29 พฤษภาคม 2566 12 : 00 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา tamsulosin hydrochloride 400 mcg prolonged-release tablet, 1 tablet จำนวน 105,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 29 พฤษภาคม 2566 11 : 58 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ibandronic acid 150 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 1,500 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 29 พฤษภาคม 2566 11 : 57 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา PROLIA 60 MG/1ML INJ. (Denosumab) จำนวน ๔๐ กระบอกฉีดยาที่บรรจุพร้อมฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2566 13 : 20 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา RECORMON INJ.5000 UNIT (epoetin beta 5000 iu/0.3 mL) จำนวน ๓๐๐ กระบอกฉีดยาที่บรรจุพร้อมฉีด (๕๐ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2566 13 : 19 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา pitavastatin calcium 2 mg film -coated tablet, 1 tablet จำนวน 80,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤษภาคม 2566 12 : 58 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา carmellose sodium 500 mg/100 mL eye drops, solution, 0.4 mL unit dose จำนวน 230,400 หลอด โดยวิธีคัดเลือก 26 พฤษภาคม 2566 12 : 56 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา pregabalin 25 mg capsule, hard, 1 capsule จำนวน 212,800 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤษภาคม 2566 12 : 55 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.INSULIN SS 1ML 31GX9MM (100 ชิ้น) จำนวน 12 กล่อง 2.TEGADERM 6X10 CM 3584 (50 PIECE) จำนวน 3 กล่อง 26 พฤษภาคม 2566 09 : 05 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Liner Bag 3.5 L จำนวน 120 PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2566 09 : 04 น. เพิ่มเติม