ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองบริการสายแพทย์


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสายนำเลือดสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Blood Tubing Line) จำนวน 16,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 30 พฤศจิกายน 2565 15 : 30 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 07 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 13 : 32 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน 30 พฤศจิกายน 2565 13 : 25 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 30 พฤศจิกายน 2565 13 : 10 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 12 : 58 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 30 พฤศจิกายน 2565 12 : 57 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดด้วยกล้องส่องตรวจ ในข้อเข่า เอ็นไขว้หลัง เอ็นอื่น ๆ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 34 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 06 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกประคบแห้ง จำนวน 300 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2565 10 : 06 น. เพิ่มเติม