ประกาศสรรหา


รายการสรรหา                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2565 10 : 21 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอดฆ่าเชื้อ (UV - Ultramax) ๑๒ วัตต์ จำนวน ๑๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2565 10 : 20 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดฉากกั้นห้องพีวีซีแบบพับเปิด - ปิดได้ ขนาด ๑๙๐ x ๒๑๔ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2565 09 : 56 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาแอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤษภาคม 2565 08 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2565 14 : 47 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1,200 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2565 14 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างย้ายเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ชนิดแขวนเพดานพร้อมอุปกรณ์ ไปติดตั้งพื้นที่ ARI คลินิก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2565 13 : 13 น. เพิ่มเติม