ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 17 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 17 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 17 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 17 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 17 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 17 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ IMIPENEM + CILASTATIN 500 MG (10 ขวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ Heparin sodium inj. 25000 unit ml 5 ml 50 ไวอัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ Hydroxypropyl methylcellulose eye drop ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ GLIMEPIIRIDE 2 MG (120 เม็ด) 15 มกราคม 2561 เพิ่มเติม