ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.เฝือกพยุงคอชนิดอ่อน L 2.ARM SLING) 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 58 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MOBINUL INJECTION ๑๐ AMP จำนวน ๗ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 58 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา มิกซ์ทาร์ด ๓๐ จำนวน ๕๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 58 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ชุดไมโครเอคเทนชั่นเบอร์ ๔๒ จำนวน ๓๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 57 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Nabota ๑๐๐ Units จำนวน ๕ VIAL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 57 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.PHEZ OPHTHALMIC 2.SAMNIR CAP๑๐๐ MG) 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 56 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FEBURIC ๘๐ MG ๓๐ TAB จำนวน ๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 56 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา VIGADEXA E/D ๕ ML จำนวน ๓๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 56 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา LCD ๕% CREAM ๕๐ GM จำนวน ๘๐ กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 56 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clinovir Cream ๕ g จำนวน ๑๒๐ TUBE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 55 น. เพิ่มเติม