ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.ดีทรูซิทอล เอสอาร์ 2.Sevorane) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NASIN ๒๕๐ MG ๕๐๐ TAB จำนวน ๑๐ BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SAMARIN ๗๐ MG ๒๕๐ TAB จำนวน ๔๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 34 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Umonium๓๕ Instument ๑l. น้ำยาทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูงชนิดเข้มข้น ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๖ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 34 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PARACETAMOL TABLETS ๕๐๐ MG ๕๐๐ TAB จำนวน ๑๐๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 34 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา VISCOAT ๐.๗๕ ML จำนวน ๒๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 33 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1อุปกรณ์ให้สารน้ำและยาแบบปิด 2.FOLEY CATH.๒-WAYS) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 32 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.GYNOFLOR VAGINAL 2.MADOPAR 3.REPARIL) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา KENA-LITE ORAL GEL ๕ GM จำนวน ๒๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ANTAFIT ๒๐๐ MG ๕๐๐ TAB จำนวน ๑๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 30 น. เพิ่มเติม