ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CESOLINE W 1x50x10T (500 TAB) จำนวน 120 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 12 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ I.V.CATH #24 (50 PIECE) จำนวน 40 BOXโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 12 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ GLOVE POWDER LX-SD (สีม่วง) SIZE S (1 BOX) จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 12 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hydrox-10 Tablet-White (1000 TAB) จำนวน 12 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 12 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์ ( 100 mL ) (1 ขวด) จำนวน 360 BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 12 : 34 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ EFAVIRENZ TABLETS 600 MG (30 TAB) จำนวน 12 BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 12 : 34 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อUTMOS 30 (500 TAB) จำนวน 80 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 12 : 33 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ไมคาดิส 40มก. ชนิดเม็ด (30 TAB) จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 12 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CIRCADIN PROLONGED RELEASE TAB 2 MG (30 TAB) จำนวน 120 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 12 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CINNAZINE FOIL (1000 TAB) จำนวน 10 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 12 : 30 น. เพิ่มเติม