ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา เอฟ-มิน ๑,๐๐๐ TAB จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 28 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MIFORMIN ๕๐๐ MG ๑,๐๐๐ TAB จำนวน ๒๐๐ กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 27 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.SENOKOT 2.ARAVA TAB) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 27 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SERGOLINE TAB ๓๐ MG AL-BLISTER ๓๐ TAB จำนวน ๔๐๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 27 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ทิมาโซล ๕ มก. ๕๐๐ TAB จำนวน ๒๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 26 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา มาทีนอลเอ็มอาร์ ๓๕ มก. ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 26 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MYSOVEN GRANULE ๒๐๐ MG ๖๐ ซอง จำนวน ๓๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 25 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา LANOXIN PG ๐.๖๒๕ MG ๓๐๐ TAB จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 24 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๑๐๐๗๘๑๘๓๖ ๘CN๘๕R SHILEY A F W TG ๘.๕MM I.D. จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.ชัวร์ปลั๊กคีโมเบคเอ๊กเซส MALE LUER CLOSE 2.ชัวร์ปลั๊กคีโมเอ๊กเซส VENTED VIAL SPIKE 3.ชัวร์ปลั๊กคีโมเบคเอ๊กเซส SPIKE CH) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 22 น. เพิ่มเติม