ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ซิลเลอร์ 10x10 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SLIT KNIFE FULL HDL-2.75MM ANG (6EA/BX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TAR SHAMPOO 120 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา สไปรีวา รีฟิล 18ไมโครกรัม 30 แคปซูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TIMOSIL EYE DROP 5 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ดีแอนซิท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ซอพมิล (25 x10 เม็ด) บลิสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 47 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alumed Suspension ( 300 ml) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 47 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SILDENAFIL TABLETS 100 mg (4 TAB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 46 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 44 น. เพิ่มเติม