ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DRAPE TOWEL ONCO จำนวน ๑๐๐ PACKโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 22 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.PHEZ 2.SAMNIR 3.SUGRIL) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 21 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา คาร์ตีนอล ๔๐มก. ๑๐๐X๑๐ ฟอยล์ ๑,๐๐๐ TAB จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 19 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โคเวอร์ซิล อาร์จินีน ๕ มก. ๓๐ TAB จำนวน ๑๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 19 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FULOX ๒๐ MG ๕๐๐ TAB จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 19 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MAGORAL ๑๔๐ MG ๕๐๐ CAPSULE จำนวน ๒๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 18 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา EMBOL ๔๐๐ MG ๕๐๐ CAP จำนวน ๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 18 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oxitan ๑๐๐ mg/๒๐ ml ๑ ขวด จำนวน ๒๕ VIAL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 18 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.N.S.S. 2.D ๕ W) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 17 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CALTAB-๑๐๐๐ ๑๐๐ TAB จำนวน ๑,๐๐๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 17 น. เพิ่มเติม