ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา สำลีก้อน 0.35 กรัม ปลอดเชื้อ (บรรจุ 5 ก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 24 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SUR-FIT FLANGE COLOS+UROS 45 MM (125264) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 24 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MYDRIACYL E/D 1% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CALTAB-1000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CARATEN 6.25 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา GLIVEC 400 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 22 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HEMA-PLUS 4000 IU (NHSO)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 22 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oral Airway( Guedel Airway)แบบ Sterile, Size 90 mm,#3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 22 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา EASIFIX COHESIVE 4.0 CM x 2M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 21 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา AZARGA SUSP 5 ML. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 13 : 21 น. เพิ่มเติม