ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑. CHLORPHENIRAMINE 10 MG/ML 1 ML (1 หลอด) จำนวน 300 AMP ๒. DIAZEPAM GPO 10 MG INJ. (1 หลอด) จำนวน 200 หลอด 27 พฤศจิกายน 2566 10 : 09 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CAZOSIN 2 MG (100 TAB) จำนวน 400 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 10 : 09 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TAREG 160 MG (28 TAB) จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 10 : 09 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CARATEN 6.25 MG (100 TAB) จำนวน 120 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 10 : 07 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ GAVISCON CORE SACHET12X12X10 ML (12 ซอง) จำนวน 888 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 10 : 07 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ENSURE VANILLA 2400 G (1 กล่อง) จำนวน 52 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 10 : 07 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑. DERMOVATE SCALP 30 ML (1 ขวด) จำนวน 100 กล่อง ๒. อะโรมาซิน 25 มก. (30 TAB) จำนวน 6 BOX 27 พฤศจิกายน 2566 10 : 06 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ฟลูแอนซอล ฉีด 40 มก. (10 หลอด) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 10 : 06 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑. ฮาโลเมด 0.5 มก. (1000 TAB) จำนวน 3 BOT ๒. เมดดิแทป (500 TAB) จำนวน 3 BOX 27 พฤศจิกายน 2566 10 : 06 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Reagila cap 1.5 mg (28 CAPSULE) จำนวน 20 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 10 : 05 น. เพิ่มเติม