ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alcohol ๗๐% ใส ๔๕๐ml จำนวน ๖๐๐ BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 16 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diabederm Cream ๒๐ % ๑๕๐ g จำนวน ๒๐๐ JAR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 16 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Favipiravir tab ๒๐๐ mg ๕๐ TAB จำนวน ๑๕๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 16 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.DILANTIN 2.KETOSTERIL 2.LOCERYL NAIL) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.FURETIC INJ 2.ONSIA INJ 2.PIPTAM INJ) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 14 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา KETOLAC ๓๐ MG INJECTION ๑๐ หลอด จำนวน ๓๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 13 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา เมพาจิล ชนิดฉีด ๑๐๐ มล. จำนวน ๔๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 12 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา JULAB ๕ MG ๕๐ TAB จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 11 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SODAMINT FRX SODIUM BICARBONATE ๓๐๐ MG ๑,๐๐๐ TAB จำนวน ๓๐ BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 11 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.GEMITA 2.KEMOCARB) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 10 น. เพิ่มเติม