ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.FENTANYL 2.MST CONTINUS) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 10 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา N-S-S ๑๐๐๐ ML No Set NIV จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 10 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1. HD ๕.๒ Hypo Clean 2.น้ำยาล้างเครื่อง HD ) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 09 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1. BESTATIN 2.LANZAAR) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 08 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1. MAGESTO-F TAB 2.Elomet ๐.๑% Cream 3.VIGADEXA E/D) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 07 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา POLIFLUNARIN ๕๐๐ CAP จำนวน ๒๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 07 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล Dettol ๔ GALLON จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 06 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Pacing Cath ๕Fr,๑๑๐cm ,๒๕mm, Balloon จำนวน ๑ PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 06 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.CELLCEPT 2.EUTROPIN INJ 3. ARTROFORT) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 05 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.อุปกรณ์ประคบเย็นและร้อนแบบคู่ 2.FOLEY CATH.๒-WAYS ๑๔ 3. FOLEY CATH.๒-WAYS ๑๖ 4.STIMUPLEX ULTRA ๓๖๐D ) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 04 น. เพิ่มเติม