ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Migrano Tablet (10 TAB) จำนวน 110 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 10 : 05 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑. ENTRESTO TAB 100 MG (28 TAB) จำนวน 15 กล่อง ๒. GABAPENTIN SANDOZ 100 MG (100 TAB) จำนวน 200 กล่อง 27 พฤศจิกายน 2566 10 : 04 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยูโรซิน 500 มก. (100 TAB) จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 10 : 04 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ BACLOFEN TABLET (200 TAB) จำนวน 80 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 58 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑. ALGYCON CHEWABLE 200 MG TABLET (84 TAB) จำนวน 30 BOX ๒. ACEO Capsule 90 mg (500 CAP) จำนวน 10 BOX 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ BACIDAL 5 GM (12 หลอด) จำนวน 20 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ FENTANYL HAMELN 0.1 MG (10 หลอด) จำนวน 40 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ I.V. SET (1 SET) จำนวน 5000 SET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 40 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TRULICITY 1.5 mg (4 PEN) จำนวน 18 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 40 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Epoetin beta 5000 iu/0.3 ml prefilled syr (RECORMON) (6 AMP) จำนวน 13 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 39 น. เพิ่มเติม