ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CAFONATE 300 MG./30 ML. (1 ขวด) จำนวน 30 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 39 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ EUTROPIN INJ 4 IU (1 VIAL) จำนวน 80 BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 39 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ NSS 0.9 % 5 ML (100 AMP) จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TEBONIN FORTE 120 MG (30 TAB) จำนวน 190 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PLETAAL SR 100 MG (30 TAB) จำนวน 100 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ลามิคทาล 25 มก. (30 TAB) จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SPINAL NEEDLE 27X3.5นิ้ว (25 PIECE) จำนวน 3 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CONNECTING TUBE 6MMX10FT (3M) (1 ชิ้น) จำนวน 300 PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Oral Airway (Guedel Airway) แบบ Sterile, Size 90 mm,#3 (1 PIECE) จำนวน 100 PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CLINDAVID 4 ML (25 หลอด) จำนวน ๒๕ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 09 : 18 น. เพิ่มเติม