ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา RECEPTAL BAG. จำนวน ๔๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 03 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TRIFLO II BREATHING EXERCISER ๑๒ ชิ้น จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 02 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DEPAKINE SOLUTION ๖๐ ML ๑ BOT จำนวน ๕๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 01 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CLINDAVID ๔ ML ๒๕ AMP จำนวน ๒๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 01 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา RYZODEG FLEXTOUCH ๕ PEN จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 01 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ผ้าพันเคล็ด ๖ นิ้ว ๑๒ ชิ้น จำนวน ๒๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 00 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๖๗๒๐๒๗ K๙๒๔ ๕๐๐ ml bag ชุดถุงให้อาหารทางสายยาง KANKAROO SET จำนวน ๒๐ PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 00 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา กระบอกฉีดยาแบบแก้ว ขนาด ๕๐ มล. ๑๒ PIECE จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 00 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HYDROGENPEROXIDE ๔๕๐ ML จำนวน ๑๒๐ BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 59 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา KALIMATE ๑๐๐ ซอง จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 51 น. เพิ่มเติม