ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา AIR-X DROP จำนวน ๒๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 51 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา STOMAHESIVE PASTE ๒๐Z จำนวน ๒๐ TUBE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ยูนิม่า อีนีม่า จำนวน ๖๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา VISLUBE ๖๐ monodose ๐.๔๕ ml จำนวน ๑๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา อาร์ค็อกเซีย ๖๐ มก. ๓๐ เม็ด จำนวน ๒๔ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 42 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา บิสลอต ๕.๐ มก. ๑๐๐ TAB จำนวน ๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 42 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DIOSMIN ๕๐๐ MG ๔๕๐ TAB จำนวน ๓๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MIRAX - M ๑๐ MG ๑,๐๐๐ TAB จำนวน ๓๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FEMIDE ๕๐๐ MG ๑๐๐ TAB จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 39 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PROBEN TABLET ๕๐๐ TAB จำนวน ๒ BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 39 น. เพิ่มเติม