ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ACETYLCYSTEINE EFFERVESCENT TABLET 600 MG 15 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ATORVASTATIN 40 MG (30 เม็ด) 15 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ROSUVASTATIN 10 MG (28 เม็ด) 15 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Diacerein 50 mg (30 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Capecitabine 500 mg (120 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Eperisone HCL 50 Mg (300 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Paclitaxel 300 mg 50 ml Inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ Tigecycline Inj 50 mg (10 ขวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ RECOMBINANT HUMAN INSULIN PENFILL ZMIXTURE OF 30% AND 70% ISOPHANE INSULIN) (5 ด้าม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ LEVOCETIRIZINE 5 MG (100 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มกราคม 2561 เพิ่มเติม