ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา I.V. SET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2566 13 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา RESIDRON 35 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2566 13 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2566 13 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2566 13 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา VARICELLA VACCINE GCC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2566 13 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ดีทรูซิทอล เอสอาร์ 4 มก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2566 13 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ACTILYSE 50 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2566 13 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2566 13 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา B-MOUTH WASH 180 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2566 13 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CALCIT SG CAPSULE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2566 13 : 35 น. เพิ่มเติม