ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PYBUFEN-P ๔๐๐ ๕๐๐ TAB จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา UTMOS ๓๐ ๕๐๐ TAB จำนวน ๑๐๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1.MEPILEX BORDER POST OP ๑๐x๑๕ CM ๑๐ PC/BOX ๑๐ PIECE 2.MEPILEX BORDER POST OP ๑๐x๒๕ CM ๑๐ PC/BOX ๑๐ P 3.MEPILEX AG) 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Xultophy ๓ mL prefilled pen ๕ PEN จำนวน ๑๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1.Alumed Suspension 2.PREDSOMED ๕ MG) 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา URINAL กระบอกปัสสาวะชาย ขายขาด จำนวน ๓๐๐ UNIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.IMOJEV VACCINE 2.ROTARIX 3.BOOSTRIX ๐.๕ ML) 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.D ๕ W ๑๐๐๐ ml PP 2.D-๑๐-S/๒ ๑๐๐๐ ML 3.D-๑๐-S ๑๐๐๐ ML 4.N.SS. ๑/๒ ๑๐๐๐ M 5.LRI ๑๐๐๐ ML) 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 34 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.BFLUID 2.SMOFKABIVEN) 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 33 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS ขวดพลาสติก PE ๒๕๐/๕๐๐ มล. จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 33 น. เพิ่มเติม