ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ CILOSTAZOL 50 MG TAB (100 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ NICERGOLINE 10 MG (50 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ OLANZAPINE 5 MG (30 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ CILOSTAZOL 100 MG TAB (30 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ INSULIN GLARGINE 100 UNIT 3 ML PENFILL (5 ด้าม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ GABAPENTIN CAP 300 MG (100 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ESCITAL OPRAM OXALATE 20 MG ( 28 เม็ด) 29 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 NSS 0.9% 1000 ML IV BAG 29 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อ Sulfinpyzone 100 mg 29 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 Lansoprazole 30 mg 29 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม