ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 Acid และ Basic bicarbonate Hemodialysis Concentration 29 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ VILDAGLIPTIN 50 MG 28 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Hydroxypropyl methylcellulose eye drop ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาซื้อ Docetaxel 80 mg inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ Acetylcysteine Effervescent Tablet 600 mg 15 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 Escitalopram Oxalate 20 MG 15 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Acetylcysteine Effervescent Tablet 200 mg. 14 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ Imipenem + Cilastatin 500 mg (10 ขวด) 14 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ Testosterone Undecanoate 40 mg. (60 เม็ด) 14 ธันวาคม 2560  น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ Soldium alginate 500 mg. Sodium bicarbonate 267 mg. suspension 10 ml (24 ซอง) 14 ธันวาคม 2560  น. เพิ่มเติม