ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.TRITACE TAB 2.ONE-ALPHA) 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 32 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Degas Tablet กล่อง ๕๐๐ เม็ด จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 32 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CESOLINE W ๑x๕๐x๑๐T ๕๐๐ TAB จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 32 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ไดฟิลีน เจล ๓๐ กรัม จำนวน ๑,๐๐๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ISOPTOCARPINE E/D ๒% จำนวน ๕ BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 30 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ชุดเจาะไขสันหลัง EPIDURAL SYST.๑ ๑๖G จำนวน ๑๕ PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 30 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MOBINUL INJECTION ๑๐ AMP จำนวน ๖ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 29 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TRACRIUM ๑๐ MG/ML ๕ ML ๕ AMP จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 28 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.ผ้าพันแผลแบบยืด 2.INTERMITTENT 3.SUCTION SET) 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 28 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา EXTENSION TU.ยาว ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑,๕๐๐ PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 27 น. เพิ่มเติม