ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกวดราคาซื้อ FLUTICASONE FUROATE 27.5 MCG NASAL SPRAY จำนวน 2,250 ขวด (120หน่วย) 14 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ ATORVASTATIN 40 MG ( 30 เม็ด) จำนวน 800 กล่อง 13 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ Ezetimibe 10 mg (30 เม็ด) จำนวน 1,700 กล่อง 13 ธันวาคม 2560  น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ ROSUVASTATIN 10 MG (28 เม็ด) จำนวน 1,800 กล่อง 13 ธันวาคม 2560  น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ OLANZAPINE 5 MG (30 เม็ด) จำนวน 450 กล่อง 12 ธันวาคม 2560  น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ LEVOCETIRIZINE 5 MG (100 เม็ด) จำนวน 560 กล่อง 12 ธันวาคม 2560  น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ GLIMEPIRIDE 2 MG ( 120 เม็ด) จำนวน 1,550 กล่อง 12 ธันวาคม 2560  น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ ACETYLCYSTEINE EFFERVESCENT TABLET 600 mg. จำนวน 7000 กล่อง 08 ธันวาคม 2560  น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ DIACEREIN 50 MG (30 เม็ด) จำนวน 800 กล่อง 05 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ EPERISONE HCL 50 MG (300 เม็ด) จำนวน 460 กล่อง 05 ธันวาคม 2560  น. เพิ่มเติม