ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.TEGADERM 2.DELTA-LITE 3.ถุงบรรจุอุจจาระปลายเปิด) 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 26 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.เดลต้า คาร์บอน 2.MONTELUKAST) 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 25 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MIDAZOLAM ๑๕ MG/๓ML INJ. ๕ AMP จำนวน ๑๐๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 25 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ENCIFER INJECTION ๑๐๐ MG ๕ AMP จำนวน ๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 25 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CONNECTING TUBE ๖MMX๑๐FT ๓M จำนวน ๓๗๕ PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 24 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.SUR-FIT 2.TEGADERM) 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ซีรีไทด์อีโวเฮเลอร์ดีซี ๒๕/๑๒๕ มคก. ๑๒๐ โด๊ส จำนวน ๖๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา VIDISIC EYE GEL จำนวน ๙๗๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.อาร์ค๊อกเซีย 2.ENDOXAN) 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 22 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CERTOFIX TRIO ๗๒๐EO จำนวน ๒๐ PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 21 น. เพิ่มเติม