ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ LENVIMA 4 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 11 : 06 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MESACOL TAB 400 MG (50 TAB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 11 : 06 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ HEPATITIS-B VACCINE(r DNA)(ADULT) (1 VIAL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 11 : 05 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ENEMA SET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 11 : 04 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ EFAVIRENZ TABLETS 600 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 10 : 51 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CALAMINE 60 ML (60 cc) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 10 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 10 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 10 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เดลต้า คาร์บอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 10 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โอลาพิน 5 มก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 10 : 48 น. เพิ่มเติม