ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ IRINOTECAN 300 MG INJ. 19 มีนาคม 2561 เพิ่มเติม
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างยา HYRUAN 1 INJ ประจำปีงบประมาณ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างยา Fosamax plus 70/5600 ประจำปีงบประมาณ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ LEVETIRACETAM 500 MG 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา Pregabalin 25 mg ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม
ประกาศโรงพยาบาลทหารผ่านศึกองค์การสงเคราะหืทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องประกวดราคาซื้อ Herparin sodium inj. 25000 unit ml 5 ml 50 ไวอัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม
ประกาศโรงพยาบาลทหารผ่านศึกองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม
ประกาศโรงพยาบาลทหารผ่านศึกองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม