ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.MAHURKAR KIT CE ๑๑.๕FRx๑๖CM 2.MAHURKAR KIT CE ๑๑.๕FRx๑๓.๕CM) 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 55 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๘๘๓๑๖๖๑๐๐๑ MAHURKAR KIT ๑๑.๕FRx๒๔CM จำนวน ๒๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 54 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์ ๑๐๐ mL จำนวน ๑๔๔ BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 54 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา GABAPENTIN SANDOZ ๓๐๐ MG ๑๐๐ TAB จำนวน ๓๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 54 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ควานเทีย ๒๐๐ มก. ๓๐ TAB จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 53 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา BROWN MIXTURE GPO จำนวน ๑,๐๐๐ BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 14 : 52 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Zoruxa จำนวน ๑ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SULCEF INJ. ๑.๕ GM จำนวน ๔๐๐ VIAL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โนโวมิกซ์ ๓๐ เพ็นฟิล ๑๐๐ ไอยู ๓ มล. ๕ AMP จำนวน ๑๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา KCL FOR INJECTION ๒๐ MEQ ๕๐ AMP จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 22 น. เพิ่มเติม