ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 20 mg/2 ml solution for injection, 2 ml prefilled syr จำนวน 1,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2562 14 : 17 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Zinc sulfate 80 mg+cyanocobalamin 25 mcg+folic acid 200 mcg+Niacinamide 25 mg+Pyridoxine Hydrochloride 10 mg+Calcium D-Pantothenate 15 mg+Ascorbic acid 300 mg+Vitamin E 3 14 กุมภาพันธ์ 2562 14 : 13 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Olanzapine 5 mg tablet จำนวน 19,500 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 14 กุมภาพันธ์ 2562 13 : 58 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Pravastatin sodium 40 mg tablet จำนวน 74,100 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 14 กุมภาพันธ์ 2562 13 : 57 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Piracetam 800 mg tablet จำนวน 43,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2562 14 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Nicergoline 30 mg tablet จำนวน 45,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 12 กุมภาพันธ์ 2562 14 : 42 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Insulin human 30 iu/1 mL+isphane insulin 70 iu/1 mL suspension for injection, 5x3 mL cartridge จำนวน 1,600 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กุมภาพันธ์ 2562 10 : 01 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet จำนวน 49,500 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 08 กุมภาพันธ์ 2562 10 : 00 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Celecoxib 200 mg capsule จำนวน 112,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 กุมภาพันธ์ 2562 08 : 32 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Valsartan 160 mg tablet จำนวน 84,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2562 16 : 52 น. เพิ่มเติม