ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Xatral XL 10 mg (30 เม็ด) 01 มิถุนายน 2561 15 : 19 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Recormon 5000 unit inj.(epoetin beta) (6 หลอด) 01 มิถุนายน 2561 15 : 17 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ CELECOXIB 200 MG (100 เม็ด) 30 พฤษภาคม 2561 09 : 08 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ PREGABALIN 25 MG (56 CAPSULE) 25 พฤษภาคม 2561 10 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Controloc 40 mg (14 เม็ด) 24 พฤษภาคม 2561 15 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Erbitux 100 mg 20 ml 24 พฤษภาคม 2561 15 : 40 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Diphereline PR 11.25 mg 24 พฤษภาคม 2561 15 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Eprex 5000 unit (1 amp) 24 พฤษภาคม 2561 15 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ATORVASTATIN TAB 20 MG (100 เม็ด) 24 พฤษภาคม 2561 15 : 34 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Lansoprazole 30 mg 24 พฤษภาคม 2561 14 : 30 น. เพิ่มเติม