ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MIRAX - M 10 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2566 11 : 08 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FEMIDE 500 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2566 11 : 08 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SPEEDA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2566 11 : 08 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TRAMADON 50 MG INJ (50 AMP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2566 13 : 28 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ACTILYSE 50 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2566 13 : 27 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา OPTIRAY 350( Box of 12 x100 ml) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2566 13 : 27 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2566 13 : 27 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SUCTION SET STERILE NO.16 (GLOVE POWDER FREE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2566 13 : 26 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ALPHAGAN P โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2566 13 : 26 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2566 13 : 26 น. เพิ่มเติม