ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกวดราคาซื้อ NICERGOLINE 10 MG (50 เม็ด) จำนวน 2,150 กล่อง 05 ธันวาคม 2560  น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ RECOMBINANT HUMAN INSULIN PENFILL (MIXTURE OF 30% AND 70% ISOPHANE INSULIN (5 ด้าม) 01 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ PACLITAXEL 300 MG 50 ML INJ 01 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ GABAPENTIN 300 MG (100 เม็ด) จำนวน 2,400 กล่อง 01 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ CAPECITABINE 500 MG (120เม็ด) จำนวน 60 กล่อง 01 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ MEMANTINE 20 MG (28เม็ด) จำนวน 175 กล่อง 01 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ levodopa + benserazide 20050 (100 เม็ด) จำนวน 750 กล่อง 30 พฤศจิกายน 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาจัดซื้อ DOCETAXEL 80 MG INJ จำนวน 80 กล่อง 30 พฤศจิกายน 2560 เพิ่มเติม
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง CILOSTAZOL 100 MG TAB (30เม็ด) จำนวน 650 กล่อง 30 พฤศจิกายน 2560 เพิ่มเติม
ประกวดราคาจัดซื้อCILOSTAZOL 100 MG TAB (30เม็ด) จำนวน 650 กล่อง 30 พฤศจิกายน 2560 เพิ่มเติม