ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CALCIUM CARBONATE ๑๕๐๐ MG ๕๐๐ TAB จำนวน ๑๐๐ PACK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 14 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.REDON DRAIN 2.SUR-FIT POUCH) 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 09 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DRAINOBAG ๖๐๐ CC LL จำนวน ๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 07 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา WEBRIL ๓ นิ้ว ๑๒ ROLL จำนวน ๕ DOZEN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 06 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.COSOPT 2.DIQUAS 3.TAFLOTAN-S) 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 05 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.DAIVOBET 2.MYDRIACYL) 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 02 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CONLAX Suppositories ๑๐ SUPPO จำนวน ๒๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 01 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา เอนชัวร์ ป๊อป รสวนิลลา POP ๘๕๐ กรัม จำนวน ๙๖ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 01 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา เรซินโคเลสไตรามีนา ๕๐ ซอง จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 01 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SMECTA ORANGE ๓ GM ๓๐ PACK จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 13 : 00 น. เพิ่มเติม