ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Gliclazide 60 mg modified-release tablet, 30 tablet จำนวน 4,500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2561 13 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Pregabin 25 mg capsule จำนวน 50,400 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤศจิกายน 2561 11 : 05 น. เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Insulin human 30 iu/1 ml+isophane insulin 70 iu/1 ml suspension for injection, 5x3 ml cartridge จำนวน 1,600 กล่อง 27 พฤศจิกายน 2561 11 : 00 น. เพิ่มเติม