ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา MARCAINE 0.5 % 5X20 ML/BOX 5 VIAL จำนวน 20 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2566 13 : 32 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง D5W ขวดพลาสติก PE 250/500 มล. จำนวน ๒๐๐ ถุง WATER IRRIGATE ขวดพลาสติกสี่เหลี่ยม 1000 ML จำนวน ๓๐๐ ขวด SALINE IRRIGATE ขวดพลาสติก PP 1000 มล. 12 พฤษภาคม 2566 13 : 30 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา CONTROLOC 40 MG TAB (pantoprazole) จำนวน ๑๑,๒๐๐ เม็ด (๘๐๐ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2566 10 : 56 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา OSTENIL 20mg/2ml (Hyaluronate sodium) จำนวน ๒๑๐ กระบอกฉีดยาที่บรรจุพร้อมฉีด (๗๐ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2566 10 : 55 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา RYZODEG 100 IU/ml 3Ml (insulin aspart + degludec) จำนวน ๕๐๐ ปากกาฉีดชนิดพร้อมใช้ (๑๐๐ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2566 10 : 55 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา CELEBREX 200 MG (Celecoxib) จำนวน ๓๐,๐๐๐ แคปซูล (๓๐๐ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2566 10 : 53 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา DIAMICRON MR 60 MG TAB (gliclazide) จำนวน ๓๙,๐๐๐ เม็ด (๑,๓๐๐ กล่อง) 12 พฤษภาคม 2566 10 : 53 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา OZEMPIC 1 MG (Semaglutide 1.34 mg/1 mL) 3 mL จำนวน ๘๐ ปากกาฉีดชนิดพร้อมใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2566 10 : 52 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา PREVACID FDT 30 MG (lansoprazole) จำนวน ๘,๔๐๐ เม็ด (๓๐๐ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2566 10 : 51 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา N-S-S 1000 ML (No Set) NIV จำนวน ๗๕๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2566 09 : 17 น. เพิ่มเติม