ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SYSTANE ULTRA UD จำนวน ๒๘๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 12 : 59 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา XANDASE ๑๐๐ MG ๕๐๐ TAB จำนวน ๔๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 12 : 59 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.AMLOPINE ๕ MG 2.PRENOLOL ๕๐ MG) 12 พฤศจิกายน 2565 12 : 51 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.AMLOPINE ๕ MG 2.PRENOLOL ๕๐ MG) 12 พฤศจิกายน 2565 12 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา AMK ๖๒๕ MG ๑๐ TAB จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 12 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.BUSCOPAN 2.MeteoSpasmyl 3.EUTHYROX) 12 พฤศจิกายน 2565 12 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ไมคาดิส ๔๐มก. ชนิดเม็ด ๓๐ TAB จำนวน ๑๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 12 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา มาฟอเรน ๕ มก. ๑๐๐ TAB จำนวน ๒๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 12 : 47 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.COTTON BALL 2.STERILE -DRESSING) 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 28 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา BLOOD SET จำนวน ๔๐๐ PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 28 น. เพิ่มเติม