ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ 1. MOLNATRIS (MOLNUPIRAVIR 200 MG)(40 TAB) จำนวน 70 กล่อง 2. DAXOTEL 20 MG/1 ML (1 VIAL) จำนวน 5 VIAL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2566 14 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ 1. ANAPRIL 5 MG (1000 TAB) จำนวน 50 BOX 2. LANZAAR100 (1000 TAB) จำนวน 30 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2566 14 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CALCIT SG CAPSULE (100 CAP) จำนวน 35 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2566 14 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ATRACURIUM INJ.10 MG/ML 5 ML (25 TAB) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2566 14 : 34 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ VFEND(voriconazole 200 mg) film-coated tablet (30 TAB) จำนวน 2 BOXโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2566 14 : 33 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ VARICELLA VACCINE GCC (1 VIAL) จำนวน 4 BOXโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2566 14 : 33 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ BENZATHINE PENICILLIN G 1.2 MU (1 VIAL) จำนวน 30 VIALโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2566 14 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ 1. HYDROCHLOROTHIAZIDE GPO 50 MG (500 TAB) จำนวน 10 BOX 2 LIDOCAINE PRESERVATIVE FREE INJECTION 2%W/V 2 ml ampule (1 AMP) จำนวน 30 AMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2566 14 : 29 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ 1. OXYGEN MASK CHLIDREN (1 PIECE) จำนวน 4 PIECE 2 Nasal Oxygen Cannula L (Soft tip) (1 เส้น) จำนวน 400 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2566 14 : 27 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ASCORBIC ACID 100 MG TABLET (1000 TAB) จำนวน 10 BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2566 14 : 26 น. เพิ่มเติม