ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.ไวตามิน บี๑ 2.น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์) 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 27 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DYNASTAT ๔๐ MG ๕ หลอด จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 27 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CUTIMED GEL ๒๕ GM จำนวน ๒๐๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 26 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.CORDARONE ๒๐๐ MG 2.CORDARONE ๑๕๐ MG) 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 21 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ADDAMEL-N ๑๐ ML ๒๐ VIAL จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 21 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.HYDROCORTISONE 2.ACETAZOLAMIDE) 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 20 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา REPARIL ICE SPRAY ๒๐๐ ML จำนวน ๓๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 18 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา REPARIL ICE SPRAY ๒๐๐ ML จำนวน ๓๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 18 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.N-S-S ๑๐๐๐ ML 2.INTRALIPID) 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 17 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.SALINE IRRIGATE 2.WATER IRRIGATE) 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 17 น. เพิ่มเติม