ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2566 13 : 02 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MIDAZOLAM HAMELN 5 MG INJ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2566 13 : 02 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์ ( 100 mL ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2566 13 : 01 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2566 13 : 01 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา EXTENSION TU.ยาว18นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2566 13 : 00 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CONNECTING TUBE 6MMX10FT( 3M ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2566 13 : 00 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา GO-ON INJ 25 MG 1 SYRINGE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2566 10 : 22 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา เลซีมิน ส้ม-ขาว 100 มก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2566 10 : 22 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FLEXSA 1500 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2566 10 : 21 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา RABEPRAZOLE SANDOZ GRT 20 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2566 10 : 21 น. เพิ่มเติม