ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.AVAFAST 2.CAZOSIN) 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 16 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ANALGESIC CREAM ๓๐ GM เภสัชกรรมทหาร จำนวน ๕,๐๐๐ TUBE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 16 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ซิลเลอร์ ๑๐x๑๐ เม็ด ๑๐๐ TAB จำนวน ๑๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา EFAVIRENZ TABLETS ๖๐๐ MG ๓๐ TAB จำนวน ๒๐ BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SIRDALUD ๒ MG ๑๐๐ TAB จำนวน ๑๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 14 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา BESTATIN ๒๐ MG ๑,๐๐๐ TAB จำนวน ๑๐๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 12 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NEUTAPIN ๒๕ MG ๓๐ TAB จำนวน ๔๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 11 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา OSSIUM ๒๐๐ MG TABLET ๑,๐๐๐ TAB จำนวน ๔ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 10 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MIFORMIN ๘๕๐ MG ๒๕๐ TAB จำนวน ๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 09 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา เลซีมิน ส้ม-ขาว ๑๐๐ มก. ๑๐๐ CAP จำนวน ๓๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 08 น. เพิ่มเติม