ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา โฟลิ-ซี ๑๐๐๐ tab ๑,๐๐๐ TAB จำนวน ๒๐ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 07 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา เอลลิควิส เม็ด ๕ มิลลิกรัม ๖x๑๐ เม็ด ๖๐ TAB จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 07 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ดีแอนซิท ๑๐๐ TAB จำนวน ๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 07 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CIRCADIN PROLONGED RELEASE TAB ๒ MG ๓๐ TAB จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 06 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.Betahistine 2.CEPHALEXIN) 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 06 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา OPTIVE LUBE EYE DROP ๑๕ ML จำนวน ๓๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 05 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.อีมัลแลกซ์ 2.ASPENT M) 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 05 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา กลูเซอร์นา วนิลลา ๘๕๐ ก.-ETH จำนวน ๔๘ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 04 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CLOBETATE CREAM ๑๕ GM จำนวน ๙๐๐ TUBE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 04 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา น้ำมันละหุ่งหวาน ๖๐ ซีซี จำนวน ๙๖ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2565 11 : 00 น. เพิ่มเติม