ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CAVUMOX INJ 1.2 G (1 VIAL) จำนวน 120 VIAL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2567 15 : 32 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ANAPRIL 5 MG (1000 TAB) จำนวน 60 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2567 15 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Duodart (30 TAB) จำนวน ๕๐ ขวดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2567 15 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1. VIGAMOX EYE DROP 0.5% (1 กล่อง) จำนวน 90 กล่อง 2. TAREG 160 MG (28 TAB) จำนวน 300 กล่อง 3. ไวโทริน 10/20 (30 TAB) จำนวน 50 BOX 13 กุมภาพันธ์ 2567 15 : 30 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ DIABEDERM CREAM 10 % 100 GM (1 TUBE) จำนวน 1080 TUBEโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2567 15 : 30 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SYMBICORT RAPIHALER (1 อัน) จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2567 15 : 29 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อCLOBETATE CREAM 15 GM (๑ หลอด) จำนวน 840 TUBE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2567 15 : 26 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBusonase (6 ml) (1 ขวด) จำนวน 180 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2567 15 : 26 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSoft Thigh Sleeve size S (1 ชิ้น) จำนวน 8 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2567 15 : 25 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ I.V.CATH # 20 (50 ชิ้น) จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2567 15 : 25 น. เพิ่มเติม