ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Morphine solution ๑๐ mg/๕ml ๖๐ ml/bot จำนวน ๓๐ BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 55 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MANI OPHTHALMIC KNIFE STRAIGHT ๑๕ ๖ ชิ้น จำนวน ๑๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 54 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FURETIC INJ VIAL จำนวน ๑๐๐ VIAL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 54 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DESREM INJ จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 54 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FUROSEMIDE INJECTION ๒๐ mg/๒ ml จำนวน ๑,๐๐๐ AMP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 53 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DIUTROPAN ๕ MG ๑๐๐ TAB จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 52 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PRADAXA๑๕๐ MG ๓๐ TAB จำนวน ๕๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 51 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา REMERON SOLTAB ๑๕ MG ๓๐ TAB จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 51 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา RESIDRON ๓๕ MG ๔ TAB จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ritalin tablet ๑๐ mg ๒๐๐ TAB จำนวน ๑๒ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 50 น. เพิ่มเติม