ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CEPTIA 10 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2566 09 : 30 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา BESIX (Pyridoxine Hydrochloride 100 mg) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2566 09 : 29 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา บิสลอค2.5 มก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2566 09 : 29 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2566 09 : 29 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2566 09 : 28 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา UCHOLINE 10 MG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2566 09 : 27 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MIXTARD 30 HM PENFILL 3 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2566 09 : 19 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา BFLUID 1000 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2566 10 : 24 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2566 10 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CYRAMZA 500 mg/50 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2566 10 : 23 น. เพิ่มเติม