ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HYLES ๑๐๐ MG ๑๐๐ TAB จำนวน ๑๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา IBUMAX ๒๐๐ ๑,๐๐๐ TAB จำนวน ๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FEBURIC ๘๐ MG ๓๐ TAB จำนวน ๘๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา AERIUS ๐.๕ MG/MLSYRUP จำนวน ๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา OPSITE DRAPES ๑๕X๒๘CM ๑๐ PIECE จำนวน ๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา INSULIN SS ๐.๕ML ๓๑GX๙MM ๑๐๐ PIECE จำนวน ๑๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ACEO Capsule ๙๐ mg ๕๐๐ CAP จำนวน ๑๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TACINOL CREAM ๐.๑ % ๑๕ GM จำนวน ๖๐๐ TUBE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 47 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา เทรเลจี เอลลิบต้า ๓๐ โดส จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 47 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PHEZ OPHTHALMIC SOL. ๑๐% ๑๐ BOT จำนวน ๖ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 47 น. เพิ่มเติม