ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TRYPAN BLUE SOLUTION ๐.๑% ๑ ML INJ. จำนวน ๑๐ VIAL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 47 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MYCALCITONIN NASAL SPRAY SOLUTION ๒๘ DOSES จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 46 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ลูมิแกน ๐.๐๑ % ๓ ML จำนวน ๒๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 46 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FORLAX POWDER ๑๐ GM ๒๐ ซอง จำนวน ๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 46 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CELLUFRESH จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา AVAMYS NASAL SPRAY ๒๗.๕ MCG จำนวน ๘๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา EKG - ELECTRODE ๕๐ PIECE จำนวน ๒๐ PACK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา METOCLOPRAMIDE ๑๐ MG INJ.GPO จำนวน ๖๐๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DYNASTAT ๔๐ MG ๕ หลอด จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 44 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MEVAC-A จำนวน ๔ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 44 น. เพิ่มเติม