ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เลซีแทม 500 มก. (60 TAB) จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2567 14 : 46 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1. LOPERAMIDE 2 MG (100 TAB) จำนวน 20 PACK 2. PARACETAMOL TABLETS 500 MG (1000 TAB) จำนวน 100 BOX 13 กุมภาพันธ์ 2567 14 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Degas Tablet (500 TAB) จำนวน 80 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2567 14 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ EPIAO 4000 IU Injection 1 ml/Vial (Pack10) (10 VIAL) จำนวน 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2567 14 : 44 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1. ENDOTRACH.TU.# 7.0 (1 ชิ้น) จำนวน 50 ชิ้น 2. ENDOTRACH.TU.# 6.5 (1 PIECE) จำนวน 2 PIECE 13 กุมภาพันธ์ 2567 14 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SOD.CHLORIDE 3% 500 ML (1 ถุง) จำนวน 40 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2567 14 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ URINAL กระบอกปัสสาวะชาย ขายขาด (1 PIECE) จำนวน 300 UNIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2567 14 : 42 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1. Oral Airway (Guedel Airway) แบบ Sterile, Size 90 mm,#3 (1 PIECE) จำนวน 10 PIECE 2. ท่อช่วยหายใจ ชนิด Oral-preformed ETT(RAE) แบบ Cuff ขนาด 13 กุมภาพันธ์ 2567 14 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CARDURA XL ๔ MG (๓๐TAB) จำนวน ๓๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2567 14 : 27 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MADIPLOT ๒๐ MG ๑๐ X ๑๐/BOX (๑๐๐ TAB) จำนวน ๘๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2567 14 : 26 น. เพิ่มเติม