ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Mecobalamin 500 mcg tablet จำนวน 720,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2562 16 : 51 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Glimepiride 2 mg tablet จำนวน 242,400 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2562 16 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Insulin glargine 100 iu/4 mL solution for injection, 5x3 ml prefilled pen จำนวน 330 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 24 มกราคม 2562 16 : 24 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Vildagliptin 50 mg tablet จำนวน 50,400 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 17 มกราคม 2562 10 : 27 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe 10 mg tablet จำนวน 69,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2562 15 : 44 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Rosuvastatin 10 mg tablet จำนวน 67,200 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2562 15 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 10 ,200 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 11 มกราคม 2562 15 : 03 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Trastuzumab 440 mg powder solution, 1 vial จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 10 มกราคม 2562 13 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Finasteride 5 mg tablet จำนวน 126,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มกราคม 2562 14 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Doxazosin 4 mg Prolonged-release tablet, 30 tablet (CARDURA XL) จำนวน 4,250 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2562 14 : 21 น. เพิ่มเติม