ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เอลลิควิส เม็ด 5 มิลลิกรัม (60 TAB) จำนวน 32 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 20 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 ราย การโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.CORDARONE 200 MG (30 tab) (30 TAB) จำนวน 60 กล่อง 2.EUTHYROX 100 MCG (100 TAB) จำนวน 150 กล่อง 30 พฤศจิกายน 2566 20 : 13 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ARAVA TAB 20 MG (30 TAB) จำนวน 40 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 20 : 13 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ AIR-X DROP (1 ขวด) จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 20 : 12 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Granudacyn Solution (1 BOT) จำนวน 6 BOTโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 20 : 12 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กลูเซอร์นา วนิลลา 850 ก.-ETH (1 กระป๋อง) จำนวน 72 กระป๋องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 19 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ N-S-S 1000 ML (No Set) NIV (1 BAG) จำนวน 2600 ขวดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 19 : 34 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ซอพมิล (25 x10 เม็ด) บลิสเตอร์ (250 TAB) จำนวน 15 กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 19 : 33 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ควินเนล (100 TAB) จำนวน 10 กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 19 : 32 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.ซีรีไทด์อีโวเฮเลอร์ดีซี 25/125มคก. 120 โด๊ส (1 อัน) จำนวน 60 BOX 2.เมดิ อัลฟ่า 0.25 mcg (60 TAB) จำนวน 80 กล่อง 30 พฤศจิกายน 2566 19 : 30 น. เพิ่มเติม