ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Cardura XL 4 mg (30 เม็ด) 24 พฤษภาคม 2561 14 : 28 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Eylea inj 40 mg/ml 0.278 ml (aflibercept) 24 พฤษภาคม 2561 14 : 26 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Renvela 800 mg (30 เม็ด) 23 พฤษภาคม 2561 08 : 13 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ALOGLIPTIN 25 MG + PIOGLITAZONE 30 MG (28 TAB) 22 พฤษภาคม 2561 15 : 53 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาPITAVASTATIN CALCIUM 2 MG (100 เม็ด) 22 พฤษภาคม 2561 15 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Lenvima 10 mg (20 cap) 22 พฤษภาคม 2561 15 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Symbicort turbuhalar 22 พฤษภาคม 2561 15 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Tykerb 250 mg (70 เม็ด) 22 พฤษภาคม 2561 15 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ NSS 0.9% 1000 ML IV BAG 18 พฤษภาคม 2561 15 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ESCITALOPRAM OXALATE 20 MG (28 เม็ด) 18 พฤษภาคม 2561 15 : 12 น. เพิ่มเติม