ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา JAPROLOX ๖๐ MG ๒๐ TAB จำนวน ๓๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 40 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ลิเวียล ๒.๕ มก. จำนวน ๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 40 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา EMBOL ๔๐๐ MG ๕๐๐ CAP จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 39 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DEPAKINE CHRONO ๕๐๐ MG ๓๐ TAB จำนวน ๓๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 39 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CIALIS ๕ MG ๒๘ เม็ด จำนวน ๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 39 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา BARACLUDE ๐.๕ MG ๓๐ TAB จำนวน ๒๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา อะซิเล็ค ๑ มก. ๒๘ เม็ด จำนวน ๑๐ กล่อง รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.AMLOPINE 2.BESTATIN) 03 มกราคม 2566 12 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาซื้อยา metformin hydrochloride 1 g prolonged-release tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธันวาคม 2565 10 : 26 น. เพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาซื้อยา ezetimibe 10 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธันวาคม 2565 10 : 25 น. เพิ่มเติม