ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Acid concentrate hemodialysis จำนวน 15,000 แกลลอน และ Bicarbonate for hemodialysis จำนวน 15,000 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กุมภาพันธ์ 2562 14 : 55 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Pitavastatin calcium 2 mg tablet จำนวน 83,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 22 กุมภาพันธ์ 2562 14 : 53 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sodium hyaluronate 10 mg/ml+Sodium chondroitin 40 mg/ml+Sodium Hyaluronate 30 mg/ml (DUOVISC) จำนวน 270 กล่อง และ Hyaluronate sodium 3 g/100 mL+ Sodium chondroitin sulfat 20 กุมภาพันธ์ 2562 10 : 54 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 20 mg/2 ml solution for injection, 2 ml prefilled syr จำนวน 1,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2562 09 : 19 น. เพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 20 mg/2 ml solution for injection, 2 ml prefilled syr จำนวน 1,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2562 14 : 17 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Zinc sulfate 80 mg+cyanocobalamin 25 mcg+folic acid 200 mcg+Niacinamide 25 mg+Pyridoxine Hydrochloride 10 mg+Calcium D-Pantothenate 15 mg+Ascorbic acid 300 mg+Vitamin E 3 14 กุมภาพันธ์ 2562 14 : 13 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Olanzapine 5 mg tablet จำนวน 19,500 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 14 กุมภาพันธ์ 2562 13 : 58 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Pravastatin sodium 40 mg tablet จำนวน 74,100 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 14 กุมภาพันธ์ 2562 13 : 57 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Piracetam 800 mg tablet จำนวน 43,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2562 14 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Nicergoline 30 mg tablet จำนวน 45,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 12 กุมภาพันธ์ 2562 14 : 42 น. เพิ่มเติม