ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง HALAVEN INJ 1 MG/2 ML (eribulinmesylate) 18 พฤษภาคม 2561 09 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Selbex 50 mg (30 เม็ด) 18 พฤษภาคม 2561 09 : 19 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Optiray -320 prefill syringe 100 ml x-ray (10 หลอด) 17 พฤษภาคม 2561 13 : 16 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dianeal High Dose 1.5% 2x5 L 17 พฤษภาคม 2561 13 : 13 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา วิสลูป ยาหยอดตา 30 มล. 20 หลอดต่อกล่อง 17 พฤษภาคม 2561 13 : 09 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Diamicron MR 60 mg (30 เม็ด) 17 พฤษภาคม 2561 13 : 06 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Linagliptin 5 mg (Trajenta) (30 เม็ด) 17 พฤษภาคม 2561 13 : 03 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา HURUAN I INJ. 17 พฤษภาคม 2561 10 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Iressa 250 mg (30 เม็ด) 17 พฤษภาคม 2561 10 : 12 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Optiray-350 50 ml (10 Vial) 17 พฤษภาคม 2561 10 : 10 น. เพิ่มเติม