ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PREVACID FDT ๓๐ MG ๒X๑๔/BOX (๒๘ TAB) จำนวน ๑๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2567 10 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ OPTIRAY ๓๕๐( Box of ๑๐x๑๐๐ ml) (๑๐ ขวด) จำนวน ๑๘ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2567 10 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.PRENOLOL 100 MG (500 TAB) จำนวน 6 BOX 2.BESTATIN 10 MG (1000 TAB) จำนวน 100 BOX 23 กุมภาพันธ์ 2567 10 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PAINDOL (500 CAP) จำนวน 20 BOXโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2567 10 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ACA 2 mgTAB (1000 TAB) จำนวน 15 BOTโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2567 10 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ (ปอนด์ ) (450 CC) จำนวน 12 ขวดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2567 10 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ DURATEARS E/O 3.5 GM (1 หลอด) จำนวน 100 ชิ้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2567 10 : 47 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ OPSITE DRAPES 15X28CM (10 PIECE) จำนวน 5 กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2567 10 : 46 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ NOVOFINE NEED 31G (100 PIECE) จำนวน 30 BOXโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2567 10 : 46 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ZMANI OPHTHALMIC KNIFE STRAIGHT 15 (6 ชิ้น) จำนวน 12 BOXโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2567 10 : 45 น. เพิ่มเติม