ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Calcium carbonate 80 mg/5 mL+sodium alginate 250 mg/5 mL+Sodium bicarbonate 133.5 mg/5 mL oral suspension, 24x10 mL sachet (GAVISCON) จำนวน 2,000 กล่อง และ Prucalopride 2 09 มกราคม 2562 14 : 17 น. เพิ่มเติม
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 25 mg/2.5 ml solution for Injection, 2.5 mL prefilled syr จำนวน 320 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มกราคม 2562 14 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Pantoprazole 40 mg gastro-resistant tablet, 14 tablet (CONTROLOC) จำนวน 5,220 กล่อง และ Lansoprazole 15 mg gastro-resistant tablet, 28 table (PREVACID FDT) จำนวน 2,700 กล 09 มกราคม 2562 14 : 13 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Pregabalin 25 mg capsule จำนวน 50,400 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2562 13 : 02 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Benserazide 50 mg + Levodopa 200 mg จำนวน 81,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 08 มกราคม 2562 13 : 01 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L จำนวน 40,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2562 10 : 46 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Donepezil hydrochloride 5 mg tablet จำนวน 53,200 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2562 10 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Pregalin 75 mg capsule จำนวน 190,400 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มกราคม 2562 14 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel 75 mg tablet จำนวน 121,800 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มกราคม 2562 11 : 20 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Abiraterone acetate 250 mg tablet, 120 tablet (ZYTIGA) จำนวน 7 กล่อง และ Osimertinib 80 mg film-coated tablet, 30 tablet (TAGRISSO) จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2561 11 : 33 น. เพิ่มเติม