ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SILVER CREAM ๕๐๐ GM จำนวน ๒๐ กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 10 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา BETAMED SURGICAL SCRUB ๔๕๐ ML. จำนวน ๗๒ BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 07 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ENDOTRACH.TU. ๗.๕ จำนวน ๘๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ผ้าพันเคล็ด ๔ นิ้ว ๑๒ ม้วน จำนวน ๒๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ถุงยางอนามัย ฟรีล็อค ๑๔๔ ชิ้น จำนวน ๕ กุรุส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ZOLENNIC CONCENTRATE FOR IV INF P จำนวน ๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา IKERVIS ๐.๑% eye drop ๐.๓ ml จำนวน ๘ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ATROPINE EYE DROPS ๐.๕% ๕ ML SIRIRAJ BOT จำนวน ๑๕ BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา LANZAAR ๑๐๐ MG ๑,๐๐๐ TAB จำนวน ๓๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา VIGAMOX ED ๐.๕ % จำนวน ๒๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 48 น. เพิ่มเติม