ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Insulin human 30 iu/1 mL+isphane insulin 70 iu/1 mL suspension for injection, 5x3 mL cartridge จำนวน 1,600 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กุมภาพันธ์ 2562 10 : 01 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet จำนวน 49,500 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 08 กุมภาพันธ์ 2562 10 : 00 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Celecoxib 200 mg capsule จำนวน 112,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 กุมภาพันธ์ 2562 08 : 32 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Valsartan 160 mg tablet จำนวน 84,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2562 16 : 52 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Mecobalamin 500 mcg tablet จำนวน 720,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2562 16 : 51 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Glimepiride 2 mg tablet จำนวน 242,400 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มกราคม 2562 16 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Insulin glargine 100 iu/4 mL solution for injection, 5x3 ml prefilled pen จำนวน 330 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 24 มกราคม 2562 16 : 24 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Vildagliptin 50 mg tablet จำนวน 50,400 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 17 มกราคม 2562 10 : 27 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe 10 mg tablet จำนวน 69,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2562 15 : 44 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Rosuvastatin 10 mg tablet จำนวน 67,200 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2562 15 : 43 น. เพิ่มเติม