ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา B-MOUTH WASH ๑๘๐ ML จำนวน ๓๖๐ BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.B.S.S. BAG 2.VALDOXAN TAB ๒๕ MG) 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 47 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Soft Thigh Sleeve size M จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 47 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.TEGADERM ๖X๑๐ CM ๓๕๘๔ 2.TEGADERM ๖X๗ CM.๑๖๒๔) 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 46 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.FINGER SPLINT ๓/๔ นิ้ว 2.FINGER SPLINT ๑/๒ นิ้ว) 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 46 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ENDOTRACH.TU. ๗.๐ จำนวน ๖๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1.STERILE -DRESSING SET 2.SUCTION SET STERILE NO.๑๖) 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aquapak ๗๒๘ SW ๗๖๐ ml W/๐๒๘ Adaptor INTL ๑๐ ชิ้น จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.OXYMET ๐.๐๒๕% NASAL DROPS 2.OXYMET ๐.๐๕% SOLUTION) 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 26 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๘CFS Tracheo W/O CUFF ๘-๑๒.๐ BX๑ จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 26 น. เพิ่มเติม