ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ DICLOXMAN-500 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 15 : 13 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 15 : 12 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ OPSITE DRAPES 15X28CM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 15 : 09 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 15 : 07 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ NOVOPEN 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 15 : 02 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PAINDOL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 14 : 59 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ UNASYN 3 GM INJ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 14 : 58 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 14 : 57 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ดีทรูซิทอล เอสอาร์ 4 มก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 14 : 57 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566 14 : 56 น. เพิ่มเติม