ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Duovisc 11 พฤษภาคม 2561 17 : 13 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Alphagan P 11 พฤษภาคม 2561 17 : 11 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Meloxiczm 7.5 mg (100 เม็ด) 11 พฤษภาคม 2561 15 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ETORICOXIB 90 MG (30 เม็ด) 11 พฤษภาคม 2561 15 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Fosamax plus 70/5600 (4 เม็ด) 10 พฤษภาคม 2561 13 : 05 น. เพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ESOMEPRAZOLE 40 MG 14 TAB 09 พฤษภาคม 2561 13 : 35 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โนโวมิกซ์ 30 เพ็นฟิล 100 ไอยู 3 มล. (5 หลอด) 08 พฤษภาคม 2561 12 : 51 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Madiplot 10 mg (100 เม็ด) 08 พฤษภาคม 2561 12 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา กลูโคเบ 100 มก.(30 เม็ด) 08 พฤษภาคม 2561 12 : 47 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Enantone LP 3.75 mg 08 พฤษภาคม 2561 12 : 44 น. เพิ่มเติม