ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา อวาสติน ไวอัล 100 มก./4 มล. 08 พฤษภาคม 2561 12 : 42 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sulfinpyrazone 100 mg (Sulfin) ๑๐๐ เม็ด จำนวน ๘๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2561 17 : 22 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา เนบิโด ๑,๐๐๐ มก. จำนวน ๑๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2561 17 : 20 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ยูโคลีน ๑๐ มก. บลิสเตอร์ (๑๐๐ เม็ด) จำนวน ๑,๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2561 17 : 16 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา อินแวนซ์ ๑ กรัม จำนวน ๑,๑๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2561 16 : 56 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Tagrisso 80 mg (๓๐ เม็ด) จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2561 16 : 52 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา เพอร์เจตา ไวอัล 420 มก. 14 มล. 07 พฤษภาคม 2561 15 : 42 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ MECOBALAMIN TAB 500 MCG (500 เม็ด) 07 พฤษภาคม 2561 14 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Tramadol 37.5 mg and acetaminophen 325 mg (30 เม็ด) 07 พฤษภาคม 2561 13 : 06 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ RABEPRAZOLE 20 MG (280 เม็ด) 03 พฤษภาคม 2561 14 : 51 น. เพิ่มเติม