ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MIRAX - M 10 MG (1000 TAB) จำนวน 40 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 18 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ LOCERYL NAIL LACQUER (1 ขวด) จำนวน 10 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 18 : 30 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ GASTRO TUBE 20FR 7-10ML BLN (1 อัน) จำนวน 2 EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 18 : 30 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Kanolone 10 mg/1ml (50 VIAL) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 18 : 30 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1. WATER IRRIGATE ขวดพลาสติกสี่เหลี่ยม 1000 ML (1 ขวด) จำนวน 200 ขวด 2. SALINE IRRIGATE ขวดพลาสติก PP 1000 มล. (1 ขวด) จำนวน 1000 ขวด 30 พฤศจิกายน 2566 18 : 29 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สำลีม้วนรถพยาบาล 150 กรัม (1 RoLL) จำนวน 100 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 18 : 29 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CARMINATIVE MIXTURE : 180 ML (1 ขวด) จำนวน 480 BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 18 : 29 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Alumed Suspension (300 ml) (1 BOT) จำนวน 480 BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 18 : 28 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ROSUVASTATIN SANDOZ 20 MG (28 TAB) จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 18 : 28 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MIFORMIN 500 MG (1000 TAB) จำนวน 120 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 18 : 27 น. เพิ่มเติม