ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 10 ,200 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 11 มกราคม 2562 15 : 03 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Trastuzumab 440 mg powder solution, 1 vial จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 10 มกราคม 2562 13 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Finasteride 5 mg tablet จำนวน 126,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มกราคม 2562 14 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Doxazosin 4 mg Prolonged-release tablet, 30 tablet (CARDURA XL) จำนวน 4,250 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2562 14 : 21 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Calcium carbonate 80 mg/5 mL+sodium alginate 250 mg/5 mL+Sodium bicarbonate 133.5 mg/5 mL oral suspension, 24x10 mL sachet (GAVISCON) จำนวน 2,000 กล่อง และ Prucalopride 2 09 มกราคม 2562 14 : 17 น. เพิ่มเติม
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 25 mg/2.5 ml solution for Injection, 2.5 mL prefilled syr จำนวน 320 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มกราคม 2562 14 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Pantoprazole 40 mg gastro-resistant tablet, 14 tablet (CONTROLOC) จำนวน 5,220 กล่อง และ Lansoprazole 15 mg gastro-resistant tablet, 28 table (PREVACID FDT) จำนวน 2,700 กล 09 มกราคม 2562 14 : 13 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Pregabalin 25 mg capsule จำนวน 50,400 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2562 13 : 02 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Benserazide 50 mg + Levodopa 200 mg จำนวน 81,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 08 มกราคม 2562 13 : 01 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L จำนวน 40,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2562 10 : 46 น. เพิ่มเติม