ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Acarbose 100 mg tablet, 30 tablet (GLUCOBAY) จำนวน 3,900 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2561 14 : 29 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Acid concentrate for hemodialysis จำนวน 15,000 แกลลอน และ Bicarbonate concentrate for hemodialysis จำนวน 15,000 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2561 15 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Etoricoxib 90 mg tablet จำนวน 61,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2561 15 : 44 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg tablet จำนวน 72,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2561 15 : 32 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 20 mg tablet จำนวน 290,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2561 15 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Testesterone undecanoate 1 g/4 ml solution for injection, 4 ml vial (NEBIDO) จำนวน 180 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2561 10 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sulfinpyrazone 100 mg tablet, 100 tablet (SULFIN) จำนวน 700 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2561 10 : 44 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Testosterone undecanoate 40 mg capsule, soft, 60 capsule (ANDRIOL) จำนวน 1,240 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2561 10 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 16 mg/2 mL solution for injection, 3x2 mL prefilled syr (SYNVISC) จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2561 10 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Cilostazol 100 mg prolonged-release capsule, hard, 30 capsule (PLETAAL SR) จำนวน 1,500 กล่อง, Nicergoline 10 mg coated tablet, 50 tablet (SERMION) จำนวน 2,000 กล่อง และ D 19 ธันวาคม 2561 09 : 12 น. เพิ่มเติม