ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา VALOSINE SR ๗๕ MG ๒๘ TAB จำนวน ๕๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 25 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา POTASSIUM CHLORIDE TAB ๕๐๐ MG ๕๐๐ TAB จำนวน ๖ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 25 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา OMACOR ๒๘ TAB จำนวน ๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 25 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ISOPTIN SR ๒๔๐ MG ๓๐ TAB จำนวน ๒๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 24 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SERMONIL TABLETS ๑,๐๐๐ TAB จำนวน ๔ BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 24 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา FAVIPIRAVIR TAB ๒๐๐ MG ๕๐ TAB จำนวน ๑๕๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 24 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DICLOXMAN ๒๕๐ MG ๕๐๐ CAPSULE จำนวน ๔ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CALCIT SG CAPSULE ๑๐๐ CAP จำนวน ๒๐ กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาอะซิโทร ๒๕๐ มก ๖ CAP จำนวน ๑๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 23 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.TACINOL CREAM ๐.๐๒ % CREAM ๑๕ GM 2.TACINOL CREAM ๐.๑ % ๑๕ GM) 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 22 น. เพิ่มเติม