ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา BDDE-crosslinked sodium hyaluronate 60 mg/3 mL gel for injection, 3 mL prefilled จำนวน 160 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2561 09 : 10 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Epoetin alfa 4000 iu/0.4 ml solution for injection, 0.4 ml prefilled syr (HEMA-PLUS 4000) จำนวน 2,425 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2561 09 : 18 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Insulin aspart 30 iu/1 mL + insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection, 5x3 mL cartridge (NOVOMIX) จำนวน 1,180 กล่อง และ Liraglutide 6 mg/1 mL solution 18 ธันวาคม 2561 09 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sevelamer carbonate 800 mg film-coated tablet, 30 tablet (RENVELA) จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2561 09 : 14 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Eribulin mesilate 1 mg/2 ml solution for injection, 2 ml vial (HALAVEN) จำนวน 60 กล่อง,Lenvatinib 4 mg capsule, hard, 20 capsule (LENVIMA) จำนวน 20 กล่อง และ Lenvatinib 1 18 ธันวาคม 2561 09 : 10 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Leuprorelin acetate 3.75 mg powder and solvent for prolonged-release for injection, 1 prefilled syr (ENANTONE) จำนวน 210 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2561 08 : 26 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Donepzil hydrochloride 23 mg prolonged-release tablet, 28 tablet (ARICEPT) จำนวน 220 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2561 08 : 24 น. เพิ่มเติม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 20 mg/ mL solution for injection, 2 mL prefilled syr จำนวน 1,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2561 15 : 21 น. เพิ่มเติม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Celecoxib 200 mg capsule จำนวน 112,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2561 15 : 20 น. เพิ่มเติม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Regorafenib 40 mg film-coated tablet, 28 tablet (STIVARGA) จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2561 15 : 05 น. เพิ่มเติม