ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ANORO ELLIPTA จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 22 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SLIT KNIFE FULL HDL-๒.๗๕MM ANG ๖EA/BX ๖ PIECE จำนวน ๑๒ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 22 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MICROPORE ๑INX๑๐YD,๑๒RL/BOX ๑๒ ม้วน จำนวน ๑๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 10 : 20 น. เพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาซื้อยา pregabalin 75 mg capsule, hard, 1 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2565 10 : 28 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ESCITALOPRAM SANDOZ ๑๐ MG FCT ๒๘ TAB จำนวน ๒๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2565 10 : 07 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1.ANAPRIL ๕ MG 2.ANAPRIL ๒๐ MG) 20 พฤศจิกายน 2565 10 : 06 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1.ASPENT 2.TRUSOPT) 20 พฤศจิกายน 2565 10 : 05 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1.DAIVONEX 2.GANFORT 3.PROTOPIC) 20 พฤศจิกายน 2565 10 : 04 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา AMIYU GRANULE ๒๑๐ PACK จำนวน ๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2565 10 : 04 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ชุดเจาะไขสันหลังEPIDURAL SYST.๑ ๑๘G จำนวน ๑๐ PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2565 10 : 04 น. เพิ่มเติม