ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกวดราคาซื้อยา Donepezil hydrochloride 5 mg tablet จำนวน 53,200 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2562 10 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Pregalin 75 mg capsule จำนวน 190,400 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มกราคม 2562 14 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel 75 mg tablet จำนวน 121,800 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มกราคม 2562 11 : 20 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Abiraterone acetate 250 mg tablet, 120 tablet (ZYTIGA) จำนวน 7 กล่อง และ Osimertinib 80 mg film-coated tablet, 30 tablet (TAGRISSO) จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2561 11 : 33 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Denosumab 60 mg/1 ml solution for injection, 1 ml prefilled syr (PROLIA) จำนวน 130 กล่อง , Teriparatide 750 mcg/3 ml solution for injection in cartridge, 3 ml cartride (M 28 ธันวาคม 2561 11 : 18 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Aflibercept 40 mg/1 ml solution for injection, 278 mcl vial (EYLEA) จำนวน 75 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2561 11 : 12 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Fluticasone furoate 27.5 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle (AVAMYS) จำนวน 2,500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2561 11 : 06 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet, 30 tablet (XATRAL XL) จำนวน 5,900 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 14 : 08 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Brimonidine 150 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle (ALPHAGAN) จำนวน 2,300 กล่อง และ hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 20x0.3 mL unit dose (VIS 25 ธันวาคม 2561 08 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Levetiracetam 500 mg film-coated tablet, 60 table (LECETAM) จำนวน 480 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2561 08 : 46 น. เพิ่มเติม