ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ DONEPEZIL 5 MG (28 เม็ด) 03 พฤษภาคม 2561 14 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Hyaluronic Acid Sodium Salt for Intra-articular Injection 03 พฤษภาคม 2561 14 : 47 น. เพิ่มเติม
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Carboxymethlcellulose Sodium 0.5% eye drop 27 เมษายน 2561 09 : 25 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ประกวดราคาซื้อ Heparin inj. 25000 unit ml 5 ml 50 ไวอัล 20 เมษายน 2561 10 : 22 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ SITAGLIPTIN PHOSPHATE 100 MG (28 เม็ด) 19 เมษายน 2561 14 : 52 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ LEVETIRACETAM 500 MG (60 เม็ด) 19 เมษายน 2561 14 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Acid และ Basic Bicarbonate Hemodialysis Concentration 19 เมษายน 2561 14 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ MECOBALAMIN TAB 500 MCG (500 เม็ด) 18 เมษายน 2561 11 : 20 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ DONEPEZIL 10 MG 18 เมษายน 2561 10 : 00 น. เพิ่มเติม
ยา Lenvima 4 mg (20 cap) 17 เมษายน 2561 13 : 15 น. เพิ่มเติม