ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SAMARIN 70 MG (250 TAB) จำนวน 40 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 20 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SILDENAFIL TABLET 50 MG (4 TAB) จำนวน 40 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 20 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ พราเมกซอล 1 (30 TAB) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 19 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ฟีมาร่า 2.5มก. (30 TAB) จำนวน 40 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 18 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Migrano Tablet (10 TAB) จำนวน 120 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 17 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ไดฟีลีน 25 มก. (500 TAB) จำนวน 12 BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 16 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CALCIUM CARBONATE 1500 MG (500 TAB) จำนวน 100 PACK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 16 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.PRENOLOL 50 MG (500 TAB) จำนวน 50 BOX 2.CARATEN 12.5 MG (100 TAB) จำนวน 40 BOX 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โพลีออฟ 5 ซีซี. สีฟ้า (12 ขวด) จำนวน 10 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.OPTIVE LUBE EYE DROP 15 ML (1 BOT) จำนวน 144 กล่อง 2.MADOPAR HBS 125 MG 100 (100 TAB) จำนวน 30 กล่อง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 14 น. เพิ่มเติม