ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
Liraglutide inj. 6mg/ml 3 ml (victoza) (2 ด้าม) 10 เมษายน 2561 15 : 47 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Clopidogrel bisulfate 75 mg (30 เม็ด) 03 เมษายน 2561 15 : 54 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ PREGABALIN 75 (56 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มีนาคม 2561 15 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ IRINOTECAN 300 MG INJ. 19 มีนาคม 2561 เพิ่มเติม
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างยา HYRUAN 1 INJ ประจำปีงบประมาณ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างยา Fosamax plus 70/5600 ประจำปีงบประมาณ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ LEVETIRACETAM 500 MG 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา Pregabalin 25 mg ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม