ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา SPEEDA จำนวน ๑๐๐ BOXโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2565 10 : 04 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1.TETAGAM 2.ซินแนท 3.TRANSAMIN) 20 พฤศจิกายน 2565 10 : 03 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา DIPTHERIA AND TETANUS VACCINE จำนวน ๑๐๐ AMPโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2565 10 : 03 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา SUCTION SET STERILE NO.๑๔ จำนวน ๓,๖๐๐ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2565 10 : 02 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.APOLETS 2.Duspatin) 20 พฤศจิกายน 2565 10 : 02 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาOPTIRAY ๓๕๐ BOX OF ๑๐x๑๐๐ ML. ๑๐ ขวด จำนวน ๔ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2565 10 : 02 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา เซลลอน แชมพู ๑๒๐ มล. จำนวน ๔๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2565 10 : 01 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ลูมิแกน ๐.๐๑ % ๓ ML จำนวน ๒๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2565 10 : 01 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา FORLAX POWDER ๑๐ GM ๒๐ ซอง จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2565 10 : 00 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา TRAVAN ๑.๐ MG ๑,๐๐๐ TAB จำนวน ๓๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2565 09 : 58 น. เพิ่มเติม