ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือยา Empagliflozin 10 mg film-coated tablet, 30 tablet (JARDIANCE) จำนวน 650 กล่อง และ Linagliptin 5 mg film-coated tablet, 30 tablet (TRAJENTA) จำนวน 3,160 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเ 25 ธันวาคม 2561 15 : 32 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือยา Alogliptin 25 mg+Pioglitazone 30 mg film-coated tablet, 28 tablet (OSENI) จำนวน 2,250 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2561 15 : 26 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Bethanechol chloride 10 mg tablet, 100 tablet (UCHOLINE) จำนวน 1,500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2561 14 : 32 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ertapenem 1 g powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial (INVANZ) จำนวน 900 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2561 14 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Acarbose 100 mg tablet, 30 tablet (GLUCOBAY) จำนวน 3,900 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2561 14 : 29 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Acid concentrate for hemodialysis จำนวน 15,000 แกลลอน และ Bicarbonate concentrate for hemodialysis จำนวน 15,000 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2561 15 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Etoricoxib 90 mg tablet จำนวน 61,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2561 15 : 44 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg tablet จำนวน 72,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2561 15 : 32 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 20 mg tablet จำนวน 290,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธันวาคม 2561 15 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Testesterone undecanoate 1 g/4 ml solution for injection, 4 ml vial (NEBIDO) จำนวน 180 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2561 10 : 45 น. เพิ่มเติม