ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ URINE BAG (1 PIECE) จำนวน 800 PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 13 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.SUCTION SET STERILE (NO.14) (1 ชุด) จำนวน 3000 ชุด 2.STERILE-FRENCH CATH.NO.14 (1 ซอง) จำนวน 20 ซอง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 10 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ RECEPTAL PATIENT TUBE 1.8 M (1 PIECE) จำนวน 450 PIECE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 09 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.FOLEY CATH.3-WAYS #18 (1 PIECE) จำนวน 5 PIECE 2.STIMUPLEX ULTRA 360D 20GX4 IN (1 PIECE) จำนวน 30 PIECE 3.SUR-FIT POUCH COLOSTOMY 45MM (40150 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 05 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Soft Calf Sleeve size S (1 ชิ้น) จำนวน 6 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 05 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ SUXAMETHONIUM INJ SOLUTION (1 vial) (10 CC) จำนวน 20 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 02 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ZEFXON INJ. (1 กล่อง) จำนวน 600 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 01 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ZEFXON INJ. (1 กล่อง) จำนวน 600 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 00 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ DYNASTAT 40 MG (5 หลอด) จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567 13 : 00 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.Shingrix (วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด) (1 VIAL) จำนวน 10 กล่อง 2.GARDASIL (1 VIAL) จำนวน 4 VIAL 20 กุมภาพันธ์ 2567 12 : 58 น. เพิ่มเติม