ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Piracetam 800 mg tablet จำนวน 43,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2561 14 : 18 น. เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Mecobalamin 500 mcg tablet จำนวน 720,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2561 14 : 17 น. เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Valsartan 160 mg tablet จำนวน 84,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2561 14 : 16 น. เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 25 mg/2.5 mL solution for injection,2.5 mL prefilled syr จำนวน 320 กล่อง 28 พฤศจิกายน 2561 14 : 13 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Gliclazide 60 mg modified-release tablet, 30 tablet จำนวน 4,500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2561 13 : 49 น. เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Pregabin 25 mg capsule จำนวน 50,400 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤศจิกายน 2561 11 : 05 น. เพิ่มเติม
ประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Insulin human 30 iu/1 ml+isophane insulin 70 iu/1 ml suspension for injection, 5x3 ml cartridge จำนวน 1,600 กล่อง 27 พฤศจิกายน 2561 11 : 00 น. เพิ่มเติม