ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MARCAINE POLYAMP INJ. ๕๐MG/๑๐ML ๕ AMP จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 40 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา WATER IRRIGATE ขวดพลาสติกสี่เหลี่ยม ๑๐๐๐ ML จำนวน ๒๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 40 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aquapak ๓๔๐ SW,๓๔๐ ml W/๐๔๐ Adaptor INTL ๒๐ ชิ้น จำนวน ๒๐ กล่องX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 39 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TEGADERM ๖X๗ CM ๑๖๒๓ SPECIAL PORTED ๑๐๐ PIECE จำนวน ๑๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 39 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.BETADINE 2.TENELIA) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.CLINXY SOLUTION 2.KARA ๒%) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Duodart ๓๐ TAB จำนวน ๓๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 38 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ACA ๒ mg ๑,๐๐๐ TAB จำนวน ๑๐ BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.CIALIS 2.VITAMIN 3.SUPRANE) 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 37 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CINNAZINE FOIL ๑,๐๐๐ TAB จำนวน ๑๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2565 14 : 36 น. เพิ่มเติม