ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sulfinpyrazone 100 mg tablet, 100 tablet (SULFIN) จำนวน 700 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2561 10 : 44 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Testosterone undecanoate 40 mg capsule, soft, 60 capsule (ANDRIOL) จำนวน 1,240 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2561 10 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 16 mg/2 mL solution for injection, 3x2 mL prefilled syr (SYNVISC) จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2561 10 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Cilostazol 100 mg prolonged-release capsule, hard, 30 capsule (PLETAAL SR) จำนวน 1,500 กล่อง, Nicergoline 10 mg coated tablet, 50 tablet (SERMION) จำนวน 2,000 กล่อง และ D 19 ธันวาคม 2561 09 : 12 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา BDDE-crosslinked sodium hyaluronate 60 mg/3 mL gel for injection, 3 mL prefilled จำนวน 160 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2561 09 : 10 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Epoetin alfa 4000 iu/0.4 ml solution for injection, 0.4 ml prefilled syr (HEMA-PLUS 4000) จำนวน 2,425 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2561 09 : 18 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Insulin aspart 30 iu/1 mL + insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection, 5x3 mL cartridge (NOVOMIX) จำนวน 1,180 กล่อง และ Liraglutide 6 mg/1 mL solution 18 ธันวาคม 2561 09 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Sevelamer carbonate 800 mg film-coated tablet, 30 tablet (RENVELA) จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2561 09 : 14 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Eribulin mesilate 1 mg/2 ml solution for injection, 2 ml vial (HALAVEN) จำนวน 60 กล่อง,Lenvatinib 4 mg capsule, hard, 20 capsule (LENVIMA) จำนวน 20 กล่อง และ Lenvatinib 1 18 ธันวาคม 2561 09 : 10 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Leuprorelin acetate 3.75 mg powder and solvent for prolonged-release for injection, 1 prefilled syr (ENANTONE) จำนวน 210 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2561 08 : 26 น. เพิ่มเติม