ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Iressa 250 mg (30 เม็ด)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Iressa 250 mg (30 เม็ด) จำนวน 12 กล่อง