ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา วิสลูป ยาหยอดตา 30 มล. 20 หลอดต่อกล่อง

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา วิสลูป ยาหยอดตา 30 มล. 20 หลอดต่อกล่อง จำนวน 2,700 กล่อง