ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dianeal High Dose 1.5% 2x5 L

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dianeal High Dose 1.5% 2x5 L จำนวน 600 กล่อง