ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Selbex 50 mg (30 เม็ด)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Selbex 50 mg (30 เม็ด) จำนวน 5,200 กล่อง