ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง HALAVEN INJ 1 MG/2 ML (eribulinmesylate)

        ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง HALAVEN INJ 1 MG/2 ML (eribulinmesylate) จำนวน 60 กล่อง