ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Erbitux 100 mg 20 ml

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Erbitux 100 mg 20 ml จำนวน 50 ไวอัล