ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ CELECOXIB 200 MG (100 เม็ด)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ CELECOXIB 200 MG (100 เม็ด) จำนวน 1,080 กล่อง