ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Recormon 5000 unit inj.(epoetin beta) (6 หลอด)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Recormon 5000 unit inj.(epoetin beta) (6 หลอด) จำนวน 230 กล่อง