ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Xatral XL 10 mg (30 เม็ด)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Xatral XL 10 mg (30 เม็ด) จำนวน 4,600 กล่อง