ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Stivarga เม็ด 40 mg (regorafenib) (28 เม็ด)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Stivarga เม็ด 40 mg (regorafenib) (28 เม็ด) จำนวน 100 ขวด