ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Kadcyla inj. 160 mg (trastuzumab emtansine)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Kadcyla inj. 160 mg (trastuzumab emtansine) จำนวน 21 Vial