ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Lenvima 4 mg (20 cap)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Lenvima 4 mg (20 cap) จำนวน 25 กล่อง