ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Seretide 25/250 evohaler

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Seretide 25/250 evohaler จำนวน 2,750 กล่อง