ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Liraglutide inj. 6 mg/ml 3 ml (Victoza) (2 ด้าม)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Liraglutide inj. 6 mg/ml 3 ml (Victoza) (2 ด้าม) จำนวน 500 กล่อง