ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Bonviva 150 mg (1เม็ด)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Bonviva 150 mg (1เม็ด) จำนวน 1,500 กล่อง