ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา HALAVEN INJ 1 MG/2ML (eribulin mesylate) จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ยา HALAVEN INJ 1 MG/2ML (eribulin mesylate) จำนวน 60 กล่อง ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด