ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ OLANZAPINE 5 MG (30 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ OLANZAPINE 5 MG (30 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ บริษัท เมดไลน์ จำกัด